Aslıcan Özgür İleli

ANLAŞMALI BOŞANMA  

18 Temmuz 2022 00:05
A
a

Merhaba Değerli Okurlar;
Geçtiğimiz hafta genel hatlarıyla kredi çekerken imzaladığımız kredilerdeki sözleşmelerin detaylarından bahsetmiştik.Bu haftaki konumuzdaanlaşmalı boşanmayı anlatacağız.

1.ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?
            Anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen tarafların kendi aralarında önemli hususlarda anlaşarak bunu bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve mahkemeye başvurdukları bir dava türüdür. Anlaşma genelde boşanma ,nafaka, mal paylaşımı ve çocuğun velayeti gibi hususlarda yapılır. Bu dava türü TMK m.166/3’te‘’Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’ şeklinde düzenlenmiştir.          

2.ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİ
            Öncelikle kanunun ilgili maddesinde yer alan, bizim de aşağıda bir kez daha açıklayacağımız anlaşmalı boşanma şartlarına sahip olmayan kişilerin anlaşmalı boşanma davası açabilmesi mümkün değildir. Bu kişilerin açmış olduğu boşanma davaları, çekişmeli boşanma davası olarak yürütülür. Ancak sonrasında tarafların boşanma ve ferileri hususunda tam olarak anlaşmaları halinde; bu dava da anlaşmalı boşanma davasına dönüşecektir.
            Anlaşmalı boşanma davasında eşler mahkemeye bir boşanma gerekçesi göstermek zorunda değillerdir. 1 yıl evli kaldıktan sonra iki eş de boşanmak istediklerini belirttiğinde hâkim, boşanma kararı vermek zorundadır. Böylece uygulamada aile içinde yaşanan olaylar, dava dilekçelerine geçirilmeden boşanma süreci tamamlanmaktadır.
            Anlaşmalı boşanmak isteyen eş, evlilik birliği içerisinde son altı ay içerisinde ikamet ettiği yerde bulunan Aile Mahkemesine boşanma istemiyle dava açabilir. Eşlerin altı aydan daha uzun bir süredir farklı yerde ikamet etmesi durumunda ise; boşanma davası davalının bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır.

3.ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI
1- Eşlerin en az bir yıl evli kalmış olmaları,
2- Eşlerin maddi ve manevi tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşma içerisinde olduklarını bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak mahkemeye bildirmeleri, hakimin de bu düzenlemeleri uygun bulması,
3- Tarafların mahkeme huzurunda boşanma iradesini açıklamış olmaları,
4- Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi gerekmektedir.
Peki evlilik süresi bir yıldan kısa ise ve anlaşmalı boşanmak istiyorsak ne yapmalıyız?
Bir yıldan daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası öncelikli olarak çekişmeli olarak açılmalıdır sonrasında ise taraflar boşanma ve ferileri üzerine anlaşmaya vardıklarına dair protokolü mahkemeye dilekçe yoluyla bildirerek çekişmeli boşanma davalarını anlaşmalı boşanmaya dönüştürebilirler.

4.ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ
Anlaşmalı boşanma protokolünde bulunması gereken maddeler:
1-) Tarafların boşanma kararı verdiklerine dair irade beyanları yazılmalıdır.
2-) Tarafların ev eşyalarına dair net olarak anlaşmaları gerekmektedir. "Eşyaları paylaştık birbirimizden eşya ve eşya bedeli isteğimiz yoktur." demeleri yeterlidir.
3-) Tarafların birbirinden nafaka talebi olup olmadığı, varsa miktarı yazılmalıdır. Eşlerden birinin nafaka talebi varsa ve diğer eş de bu nafakayı ödemeyi kabul ediyorsa bu da protokole açıkça yazılmalıdır.
4-) Müşterek çocuk varsa velayetin kime verileceği konusunda tarafların anlaşması gereklidir. Ancak velayet kamu düzenine ilişkindir ve bu nedenle hâkim tarafların hazırlayacağı protokolle bağlı değildir. Protokolde değişiklik veya düzenleme yapabilir. Taraflar hâkimce yapılacak düzenlemeleri kabul etmezse, dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder.
5-) Taraflar birbirinden maddi-manevi tazminat talep etmiyorlarsa; tazminat talebi olmadığı, talep ediyorlarsa; miktarı protokole yazılmalıdır.

5. TARAFLAR DURUŞMAYA KATILMAK ZORUNDA MI?
            Bu soruya vereceğimiz ilk cevap “Evet”tir. Şöyle ki;anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya göre en büyük farklı tarafların mahkeme huzurunda  boşanma iradelerini açıklaması gerekmesidir. Tarafları avukatları temsil etse de tarafların bizzat duruşmaya katılmaları gerekmektedir aksi takdirde boşanma gerçekleşmez.

Konuya ilişkin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2021/7601 E.  ,  2021/6759 K. sayılı kararında “Somut olayda dosyanın incelenmesinden; tarafların dosyaya sunduğu 05.02.2018 tarihli anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca değil, taraf vekilleri tarafından imzalandığı, ayrıca 06.02.2018 tarihli duruşmada davacı erkeğin hazır bulunmadığı, davacı erkeğin Fransa`da bulunması sebebi ile oğlu Y. Ö.`ün cep telefonundan davacı erkeğin görüntülü olarak aranarak beyanının tutanağa geçirildiği ve bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda bahsedilen kanun hükmü gereğince davacı ve davalı asıl tarafından imzalanmış anlaşma protokolü olmadan ve davacı erkek duruşmada hazır olup mahkeme hakimince bizzat dinlenilmeden Türk Medeni Kanunu`nun 166/3. maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” İfadesi yer almaktadır.
 
HAFTAYA GÖRÜŞMEK ÜZERE                                                                                              
HUKUKLU GÜNLER

AV. ASLICAN ÖZGÜR İLELİ
 
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat