Aslıcan Özgür İleli

ANNEMİN MİRASINI REDDETTİM ANNEANNEMİN MİRASINI ALABİLİR MİYİM ?

10 Ocak 2022 00:00
A
a
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
Merhaba Değerli Okurlar;
Geçtiğimiz hafta yeni yılın gelişiyle 2022’de Ötv muafiyetiyle araç alacaklar ve Ötv muafiyetli araçlarla ilgili kanunlar ve uygulama kapsamında değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bu hafta ise Miras Hukukuna ilişkin olarak Kanunlar ve Yargıtay Kararları nezdinde değerlendirmelerde bulunacağız.
Mirasın kazanılması ve alt soy üst soy ilişkileri bu yazımızın ana temellerini oluşturacak.
MİRASIN KAZANILMASI
Muris öldükten sonra mirasçıları mirasta hak sahibi olurlar. TMK 599. Madde de Mirasın Kazanılması detaylı olarak belirtilmiştir.
Madde 599- Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar.
 Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, miras bırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar.
 Atanmış mirasçılar da mirası, miras bırakanın ölümü ile kazanırlar. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılara düşen mirası onlara zilyetlik hükümleri uyarınca teslim etmekle yükümlüdürler.
MİRASIN REDDİ
Miras Üç ay içinde reddolunabilmektedir. Üç aylık süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe murisin ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren işlemeye başlar. Miras bırakanın terekesini oluşturan tüm hakları ve borçları ölümünden sonra kendiliğinden yasal ve atanmış mirasçılarına geçmektedir. Mirasçılar belirli durumlarda mirası reddedebilirler. Kimler reddedebilir TMK 605/1. Maddesin de belirtilmiştir.
4271 Sayılı Türk Medeni Kanununun 605/1 maddesinde ‘’Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.’’
Mirasın 2 türlü reddi söz konusudur.
*Mirasçılık sıfatını kazananların kendi irade beyanlarıyla bu sıfatı reddetmelerine ‘’gerçek ret’’ denir.
*Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesi uyarınca, “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi (borca batıklığı) açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.
MİRASIN HÜKMEN REDDİNDE SÜRE SINIRI YOK
 Mirasın gerçek reddi davalarında zaman aşımı 3 ay iken, mirasın hükmen reddi davasında ise terekenin borca batık olduğu hallerde, süre sınırı olmaksızın dava istenildiği zaman açılabilir. Mirasın hükmen reddinin tanımını anlamak ve konuyu detaylandırmak için Emsal Yargıtay Kararını incelersek HÜKMEN RED tanımı detaylandırılmıştır.
Yargıtay 14.Hukuk Dairesi Tarih: 25.12.2018 Esas: 2016/4729 Karar: 2018/9416
 
“Türk Medeni Kanunu’nun 605/2 maddesi hükmü gereğince mirasın hükmen reddine (terekenin borca batık olduğunun tespitine) ilişkin talepler, süreye tabi olmayıp mirasçıların iyiniyetli ya da kötü niyetli olmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Murisin ödemeden aczi ölüm tarihine göre belirlenir. Ölüm tarihi itibariyle, murisin tüm malvarlığı terekenin aktifini, tüm borçları ise terekenin pasifini oluşturur. Terekenin pasifinin aktifinden fazla olması terekenin ödemeden aczini ve dolayısıyla da terekenin borca batık olduğunu gösterir (TMK m. 605/2). Mirasın hükmen reddine ilişkin olarak açılan davalarda, terekenin açıkça borca batık olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. İcra takibi sonunda aciz vesikası düzenlenmesi halinde terekenin borca batık olduğu kabul edilir. Aksi halde terekenin borca batık olup olmadığı, murisin malvarlığı bulunup bulunmadığının usulüne uygun olarak bankalar, trafik tescil müdürlüğü, vergi daireleri, belediyeler ve tapu müdürlüğü v.b. kurum ve kuruluşlardan sorulması, murisin alacak ve borçları zabıta marifetiyle de araştırılarak aktif malvarlığı ile takibe konu borç miktarı göz önünde tutularak aktif ve pasifinin tereddüde neden olmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.”şeklinde belirtilmiştir.”
ANNENİN VEFATI SONRASI MİRASI REDDEDEN KİŞİ ANNEANNEDEN KALAN MİRASA HAK KAZANABİLİR Mİ?
mirası reddeden kişi büyükanne ve büyükbabanın mirasından pay alabilir. Kişilerin anne ve babalarının miraslarını reddetmesi, büyükbaba ve büyükannelerinin terekelerine ortak olmayacağına anlamına gelmemektedir. Anne ve babanın mirası reddedilmişse büyükbaba ve büyükannenin mirası da reddedilmek isteniyorsa bunun ayrıca yapılması gerekmektedir.
Konuya ilişkin Yargıtay Kararına baktığımız da ise
Yargıtay 2 Hukuk Dairesinin 6.2.1951 tarihli ve 7527 E. 989 K. sayılı kararında
Babasının mirasını reddeden evlat, babasından sonra ölen babaannesinin mirasçısı olur; babasının mirasını reddetmesi durumu babaannesinden mirasçı olmasına engel teşkil etmez.
      HAFTAYA GÖRÜŞMEK ÜZERE
      AV. ASLICAN ÖZGÜR İLELİ
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Göksel Tantuni Eskişehir