BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ

18 Nisan 2022 00:01
A
a
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci oturumu gerçekleşti.
Yılmaz Büyükerşen’in mazeretli olmasından dolayı Aydın Ünlüce başkanlığında gerçekleşen meclis oturumunda 23 konu gündeme geldi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2021 yılı bir yıllık faaliyet raporunun da yer aldığı gündem maddelerinde 22 konu kazım Kurt’un önergesiyle komisyonlardan oy birliği ile geçen konular olduğunu, guruplara raporların dağıtıldığını, okunmuş varsayılarak oylanmasını talep etti.
Başkan vekili ünlüce Kazım Kurt’un bu önergesini oya sundu ve oy birliği komisyonlardan geldiği şekliyle ile oy birliğiyle meclisten geçti.
 
TORBALAMA METODU OYLAMA TEKNİĞİ..
 
TBMM’ sinde torba yasayı eleştiren CHP’ liler, yerel meclislerde sözde vakit kazanmak için yeni bir metot bularak, toptan oylama usulünü benimsemişler ki, bunu çok demokratik bir biçimde gerçekleştiriyorlar!
 
Siyaseten pek doğru bulmadığım bu yönteme, CHP’nin demokratik görünümlü meclis üyelerine sorduğumda ise, ne yapalım. Herkesin acelesi var diyerek, AKP’ lilerin de bu konularda itirazları olmadığını söylediler.
 
***
Faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında görüşülmek üzere belediye başkanı tarafından belediye meclisine sunulur. Belediye Başkanları için faaliyet raporunun onaylanması önemlidir.Prestij meselesidir..Meclisten geçen faaliyet raporu üst yönetici tarafından Nisan ayı içinde kamuoyuna açıklanır. Aynı ay içinde İç İşleri Bakanlığı ve Sayıştay'a gönderilir.
****
Belediyelerin bir önceki yılın faaliyet raporu her yıl Nisan ayındaki meclis toplantısında onaylandığı için, Belediye Başkanları açısından Nisan ayı diğer aylara göre kritik geçer. Belediye Başkanları için faaliyet raporunun onaylanması önemlidir. 5393 sayılı Belediye kanununun 26. Maddesi Meclisin bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgilidir. Meclis üyesinin yasal olarak bu hakları vardır ve Belediye Başkanlığı bu sorulara yanıt vermek zorundadır.Belediye Başkanları için faaliyet raporunun onaylanması önemlidir
Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu performans esaslı bütçelemenin mihenk taşı olarak ifade edilebilir. Kamu kurumlarının faaliyet raporu hazırlama amacı, mali saydamlık ile kamu kaynağının elde edilmesi ile tasarrufunda hesap verilebilirlik ilkelerinin uygulanması ve bu hususların denetimin sağlanmasıdır
Başkanlık faaliyet raporlarının görüşülmesi sırasında başkan veya başkan Vekili makamını terk ederek yerini meclis 1.başkanına bırakır. Bunun da nedeni meclis üyelerinin daha sağlıklı eleştireler yapması olanağının sağlanmasıdır.
Belediyelerde başkanlık sistemi vardır. Meclis bütçe ve çalışma raporlarında kendisinin varlığını hisseder. Çoğulcu değil, çoğunlukçu bir anlayış vardır ve parmak sayısı demokraside önemli olur.
Maalesef çoğulcu demokrasi anlayışının çok uzaklarındayız. Ancak hayal edebilme özgürlüğümüz vardır.
MUSTAFA ÖNDER BAŞKANLIK KÜRSÜSÜNDE.


Yılmaz Büyükerşen mazeretli olduğu için yerine vekâlet eden Aydın Ünlüce gündem maddesi faaliyet raporlarının müzakere edilmesine sıra gelindiğinde yerini 1.Meclis başkan vekili olan Mustafa Önder’e bıraktı.
Mustafa Önder Meclis yönetmeliğinin ilgili maddelerini hatırlatarak
Faaliyet raporları hakkında görüş bildireceklerin adlarını sırasıyla yazdı.
 
Guruplara 20 dak.
Şahıslara 10 dakika.
Düzeni başkan sağlar
Konu dışına çıkması
Kişilik haklarına sataşma olmamasını istirham etti.
*****
Anayasanı 26. Maddesini hatırlatarak, her turlu toplumsal konuda fikrini söyleyen, yazan ve yayan unlu unsuz herkesin hürriyetini teminat altına alan TC anayasasının maddesi. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hürriyetine sahiptir. Bu hürriyet, resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir alma ya da verme serbestliğini de kapsar
Mecliste düzenin sağlanması yönetmeliğin 12.maddesini okuyarak Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler, başkan tarafından uyarılır, buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye başkanın talimatıyla görevliler tarafından meclisten çıkarılır. Meclis görüşmeleri sırasında sükûnetin bozulması durumunda başkan tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılması halinde başkan oturuma ara verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir hükmünü hatırlatarak sırasıyla, AK partiden gurup adına başkan vekili Murat Özcan, şahısları adına Orhan Durmuş, Fatih Özata, Mustafa Birsen söz istediler..
 
CHP den Gurup başkan vekili KAZIM KURT, şahısın adına İbrahimASLAN. Söz aldı.
Devamı yarın
 
ECC Tur
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Göksel Tantuni Eskişehir