14 Ekim 2019 01:25
-A +A
Deniz Çağlar Fırat

Deniz Çağlar Fırat

DAHA GELİŞMİŞ BİR ODUNPAZARI VE TEPEBAŞI

Deniz Çağlar Fırat

 
 
BEBKA, Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölge Planı 2014-2023 isimli raporunda her iki ilçenin de mekânsal gelişme bölge planlarına yer vermişti. Zaman zaman bu raporda önce çıkan başlıkları kamuoyu ile paylaşmaya gayret ediyorum. Çünkü burada tespit edilen sorun ve önerilen çözümlerin hayata geçmesinin daha iyi bir Eskişehir ortaya çıkaracağına düşünüyorum.
 
BEBKA raporunda şu ifadelere yer verildi;
 
ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER
“Ulaşım açısından son derece avantajlı konumda bulunan Odunpazarı-Tepebaşı alt bölgesinde devam eden karayolu ve demiryolu yatırımlarının ekonomik ve sosyal yapı üzerindeki olumlu etkilerinin artırılmasını sağlayacak tedbirlere ihtiyaç bulunmaktadır. Alt bölgede makine-metal, beyaz eşya, seramik, madencilik, gıda, raylı sistemler, savunma ve havacılık sanayi öncelikli sektörler olarak ortaya çıkmaktadır”
 
MESLEKİ EĞİTİM ÖNCELİKLİ
“Bölge ve ülke ortalaması ile karşılaştırıldığında, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu alt bölgede sosyo-kültürel faaliyetler çeşitlilik arz etmektedir. Sanayi ve hizmetler sektörünün yoğun olduğu alt bölgede sektörel ihtiyaçlara uygun olarak planlanacak mesleki eğitim ve istihdama dönük tedbirlerin öncelikli olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.”
 
KONGRE VE TERMAL TURİZMDE YÜKSEK POTANSİYEL
“Tarih ve kültür, kongre ve termal turizm de merkez ilçelerde yüksek potansiyele sahip sektörlerdir.  Bu alanda öncelikli olarak kamu ve sivil toplum örgütlerinin liderlik ettiği kurumsallaşma eksikliğini giderecek projeler uygulanmalıdır. Çevre altyapısı bakımından gelişmiş olan bölgede özellikle gürültü kirliliği, evsel ve endüstriyel atık bertarafı ile Porsuk çayının kirliliği öncelikli olarak tedbir alınması gereken sorun alanlarıdır.”
 
Tepebaşı ve Odunpazarı’na ilişkin uygulanmaya yönelik tedbirler şöyle:
 
SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
VE ÜRÜN KATMA DEĞERİNİN ARTIRILMASI
 
 1. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesinde ulusal uçak bakım merkezi oluşturulması ve Ulusal Havacılık Mükemmeliyet Merkezi  (UHAM)  projesinin hayata geçirilmesinin sağlanması
 2. Havacılık sektöründe uçak motoru, hafif kompozit malzeme, raylı sistemlerde yerli vagon gibi patent odaklı üretime geçiş çalışmalarının desteklenmesi
 3. Havacılık, seramik ve raylı sistemler kümelenmelerinin geliştirilmesi amacıyla kümelenme destekleri konusunda bilgi seviyesinin artırılması
 4. Sektörlerin dışa bağımlılığı olan stratejik girdilerinde   (yazılım,   programlama, hammadde vb.)  Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi,  bu alanlarda dış yatırımcıların bölgeye çekilmesi
 5. İşletmelerde kurumsallaşmanın sağlanması,  kalite standartlarının ön plana çıkarılarak çevre dostu üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması
 6. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla sektörel Ar-Ge proje pazarı sayısının artırılması,  yüksek lisans ve doktora programlarının sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi,
 7. Sektörel ihtiyaçlara yönelik teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, tasarım merkezi sayısının artırılması ve faaliyetlerinin iyileştirilmesi,
 8. Nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla sektörel özel meslek liselerine geçişin teşvik edilmesi
 9. Ürün ticarileştirme ve lisanslamaya yönelik ortak kullanıma dönük altyapının geliştirilmesi
 10. Uluslararası fuar alanı yapılması amacıyla arazi tahsisi ve altyapı konusunda Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası ve ilgili belediyeler ile ortak çalışma yürütülmesi
 
TURİZMDE ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ
VE KURUMSALLAŞMANIN ARTIRILMASI
 
 1. Kurumlar arası işbirliğinin sağlandığı Termal ve Sağlık Turizmi Tanıtma Birliği kurulması, uluslararası örgütlere üyeliğinin gerçekleştirilmesi
 2. Turizmde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını artırmak amacıyla sektör paydaşlarının sorumlu olduğu bölge turizm portalının oluşturulması
 3. Gelişmekte olan kongre turizmi altyapısına uygun tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi
 4. Kırsal bölgelerdeki turizm türlerine uygun konaklama ve hizmet altyapısının geliştirilmesi
 5. Film ve medya sektöründe küme oluşumunun sağlanması ve çizgi film (animasyon) sektörünün gelişime yönelik ortak kullanıma uygun fiziksel ve teknolojik altyapının desteklenmesi
 6. Kızılinler Termal Turizm Merkezi’nde konaklama ve hizmet altyapısı yatırımlarının artırılması
 7. Odunpazarı kentsel sit alanı ve Odunpazarı evlerinin kültür turizmi ve gelişmekte olan film ve medya sektörü açısından tanıtımının artırılması
 8. Sakarılıca Termal Turizm Merkezi’ne ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi
 
TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI
 1. Organik tarım konusunda köylülerin bilinçlendirilmesi ve ürünlerin satışının yapılabileceği köy pazarlarının açılması
 2. Tohumculuk faaliyetinin  (patates, buğday,  çim tohumculuğu)  gelişmesi amacıyla Ar-Ge desteklerine ulaşımın artırılması
 3. Kaliteli tohum üretmek için tohumculuğun geliştirilmesi amacıyla sözleşmeli tohumculuğun (tohum üretiminin) geliştirilmesi
 4. Tarım fuarının daha kapsamlı ve özel sektöre yönelik geliştirilmesi
 
 
Kaynak:
https://www.bebka.org.tr/admin/datas/yayins/bolgeplani2014_2023web.pdf
 
 

Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Sayfalar
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...

Eskişehir Yenigün GazetesiHaber Yazılımı Haber Scripti