ESKİNİN SU ZAMMI VE GERÇEKLERİ

1 Ağustos 2022 00:51
A
a

ANA SU KAYNAĞI PORSUK..
Eskişehir’in kullanma suyu porsuk havzasından karşılanmakta.. Yeni su kaynakları ise Çifteler SAKARIBAŞI dır. Oradan bir an önce Eskişehir’e getirilmelidir.
Tabii AKP engellemezse.
****
Tartışma su zammı ile başladı.
ESKİ neden zamma ihtiyaç duydu?
Çünkü maliyetleri karşılamıyordu. Eski bütçe açısından zor duruma gelebilirdi Kanun emrettiği MALİYET hesabını dikkate almak zorundaydı.
ESKİ aynı zamanda, Ticaret ve sanayii odasın kayıtlı bir işletme..
Maliyetin altında su satışı yapamazdı.
Aksi halde SAYIŞTAY soruşturma açardı..
 
SU ZAMMININ MALİ DEĞERLENDİRMESİ
Eskinin en önemli girdilerinden biri elektrik enerjisi. Aylık ortalama 3 milyon TL iken gelen zamlardan sonra gerçekleşen ELEKTRİK giderlerinin aylık 15 milyon TL ye yükselmiş.
Sadece su arıtma tesisi ve terfi merkezlerinde 2021 yılında tüketilen elektrik enerjisi yaklaşık 20 bin Mwh .Merkez arıtma tesislerinde,biyogazdan elde edilen elektrik enerjisi 2021 yılında 9 bin mWh. Yani artırmada kullanılan elektrik enerjisinin % 54 ünü karşılayacak elektriği belediyenin üretmesine rağmen enerji açığı var.
Suyun sağlıklı, kaliteli ve sürekli olarak halkın tüketimine sunulması için yıl içinde binlerce ton kimyasal kullanılmak zorundadır. Mayi Klor, Alüminyum Sülfat, Polielektrolit, Aktif Karbon, Demir III Klorür, Sodyum Hipoklorit vb. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu kimyasallardaki artış oranları % 100-300 arasında değişmektedir.
Akaryakıt fiyatlarında 2021 yılına göre 3 katı bulan artışlar olmuştur. 2021 yılı ortalaması 8,5 TL olan motorinin litre fiyatı bugün 25 TL civarındadır.
Personel ücretlerinde öngörülemeyen ve yaşanan ekonomik krize bağlı artışlar yaşanmaktadır. Asgari ücret artışı, Memurlara yapılan % 42 lik artışlar ve hali hazırda işçiler için sürdürülen Toplu İş Sözleşmesinin de en azından enflasyon oranında artacağı varsayıldığında bile su satış fiyatının maliyet hesaplamasında ki etkisi olacaktır.
Kurda yaşanan aşırı artışın son iki yılda ESKİ’ye maliyeti (kur farkı) yaklaşık 211 milyon TL dır.
Bu çok ciddi bir maliyettir..
Diğer mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yaşanan fiyat yükselmeleri ve fiyat farkları da tariflerin belirlenmesinde başka bir etkendir.
Yaşanan Ekonomik krize bağlı olarak yaşanan bütün girdilerdeki fiyat artışları, SUYUN MALİYETİNİ de yükseltmiş ve fiyatlarda güncelleme yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.
SU ZAMMININ HUKUKSAL DEĞERLENDİRMESİ
2560 Sayılı İSKİ kanununun Tarife Tespit Esasları başlıklı 23. Maddesi: “ Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların tarifelerinin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafla ve bir kar oranı esas alınır. Tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirlenir.”
Bu kanun düzenlemesine uygun olarak hazırlanan ve halen yürürlükte bulunan ESKİTarifelerYönetmeliğinin 18 inci maddesinde de detaylıca tarifenin belirlenmesinde MALİYET hesabına hangi harcamaların esas alınacağı detaylarıyla belirlenmiştir.
AKP’ nin onayı var..
 Şimdi bu tarifeler yönetmeliği AKP’nin çoğunlukta olduğu 14.01.2016 tarih ve 1/1 sayılı genel kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.
Anladınız mı? Herhâlde bu durumdan AKP’li yönetimlerinin, Milletvekillerinin, diğer partilerin sözde yöneticileri biraz bilgi sahibi olun. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.
“Atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin “ATIKSU hizmetleri için ücretlendirme “ başlıklı 17 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında “tam maliyet esaslı tarifeye göre atık su ücretinin belirleneceği ancak belirlenen ücretin, m3 su ücretinin % 50 sini geçemeyeceği düzenlenmiştir.
Fakat bunun alt limiti % 30 dur..
Yani kullandığınız her m3 yarısı atık su bedeli olarak alınmaktadır. Alınmasın mı?
Yoksa alt yapı, kanalizasyon hizmetleri nasıl yapılacak?
 
ÇTV düzenlemesi...
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası ÇEVRE TEMZİLİK VERGİSİNİ (ÇTV) düzenlemektedir. Buna göre; “ konutlara ait ÇTV, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m3 başına Büyükşehirlerde 0,68 TL dir. Bu tutar bakanlık tarafından 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı resmi gazetede yayımlanan 54 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmiştir.
Bu paralar Merkezdeki İlçe Belediyelerine aktarılmaktadır..
Biraz meraklı olun ve araştırın. Elinizdeki faturalandırılmış ayrıntıları bir inceleyin.
3065 sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU hükümleri gereğince SU da KDV %1, ATIKSU da KDV % 8 dir.
Yaaa. Yani tuvaletlerinizde sifonu çektiğinizde kullandığımınız suya bile % 8 KDV ödüyorsunuz. Biliyor muydunuz?
Tuvaletiniz bile % 8 KDV’li.
Devamı yarın.
 
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat