Aslıcan Özgür İleli

İŞÇİNİN İŞTEN TAZMİNATSIZ KOVULMA SEBEPLERİ!            

20 Aralık 2021 00:39
A
a
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
  
Merhaba Değerli Okurlar;
Geçtiğimiz hafta özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlardan bahsetmiştik. Bu yazımızda herkes tarafından çok merak edilen bir konuya değineceğiz. İşçilerin işverenler tarafından tazminatsız işten çıkarılmalarına ilişkin Yargıtay’ın verdiği farklı kararları değerlendireceğiz.
4857 Sayılı İş Kanunu gereğince işverene bazı durumlarda işçiyi işten çıkarma ve tek taraflı fesih hakkı tanınmaktadır.İşçinin bu fesih hakkı 4857 Sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir.
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı Madde 25; Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
Bu sebepler aşağıda belirttiğimiz başlıkların altında kanunda düzenlenmiştir.
 I- Sağlık sebepleri:
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
III- Zorlayıcı sebepler: İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.
IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.
MÜŞTERİYLE SAMİMİ OLMAK İŞTEN ÇIKARILMA SEBEBİ
9. Hukuk Dairesi 2016/12350 E., 2020/1151 K.
Yargıtay, hizmet sektöründe çalışan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Haklı fesih durumlarında işçinin savunmasının alınmasına gerek olmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme verdiği kararla; Müşteriyle samimi olduğu gerekçesiyle çalıştığı otelden tazminatsız kovulan resepsiyon görevlisinin davasına bakan Yargıtay, işverenin lehine karar verdi. İşçiden savunma alınmadığı için kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluşturan güven sarsıcı davranışları işverene haklı fesih imkanı tanımaktadır.
 
MESAİ SAATLERİ İÇİNDE SOSYAL MEDYA KULLANMAK
Yargıtay, işçinin mesai saatleri içerisinde bilgisayarı şahsi işleri için kullanması ve yaptığı işle ilgisi olmayan web ve sosyal paylaşım sitelerine girmesini haklı fesih sebebi saydı.
İŞE GEÇ KALMAK
Yargıtay işçiye ihtar verildiğini ve iki gün işe geç geldiği gerekçesiyle tutanak tutulduğunu belirtti. İşyerinde mazeretsiz devamsızlık yaparak işyeri ve işin gereğince olumsuzluklara yol açan işçinin iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı söylendi ve ilk mahkemenin kararı bozuldu. Böylece işe geç kalma gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarma konusunda emsal niteliğinde bir karar alındı.
MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE GAZETE OKUYAN İŞÇİ
Mesai saatleri içerisinde internetten gazete okuyarak işi savsakladığı iddia edilen işçi, tazminatsız kovuldu. Yıllar süren yargılamaya son noktayı koyan Yargıtay, mesai saatinde işi savsaklayan işçinin atılmayı hak ettiğine hükmetti. Böylelikle Yüksek mahkeme, internetten gazete okuyarak, işe sürekli geç kalan işçinin tazminatsız kovulması kararını verdi.
MESAİ ARKADAŞINA HAKARET EDEN İŞÇİ
Çalıştığı işyerindeki mesai arkadaşının üzerine yürüyerek "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu. İş Mahkemesi tazminat ödenmelidir kararı verdi. Yargıtay ise kararı bozarak davacının eylemi sataşma niteliğinde olup; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-d bendi uyarınca sözü edilen eylem haklı feshi niteliğindedir diyerek Davalı işverenin feshi yasal süresi içinde gerçekleşmekle, ihbar ve kıdem tazminatı istemelerinin reddine karar verdi.
MESAİ SAATLERİNDE KENDİ ADINA İŞ YAPAN İŞÇİ
Özel bir şirkette satın alma sorumlusu olarak çalışan genç, mesai saatleri içerisinde kendi namına ticaret yaptığı iddiasıyla tazminatsız kovuldu.
 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı işyerinde işverenin adını kullanarak kendi nam ve hesabına ticaret yapan işçiyi haksız buldu. Kararda şöyle denildi:
 
“Yapılan incelemede davacının işveren adına avokado satın aldığı, başka bir firmaya satış yaptığı ve ödemenin işveren tarafından yapılacağını söylediği, ancak kendi hesabından 22 gün sonra ödeme yaptığı anlaşılmaktadır. Bu olaydan sonra davacının kendi hesabına ticaret yaptığı başka kişiler olup olmadığının araştırıldığı ve davacının zaman zaman kendi hesabına ticaret yaptığının tespit edildiği sabittir. Davacının sabit olan bu eylemi; hem taraflar arasında geçerli olan iş sözleşmesi hükümlerine, hem işyeri yönetmeliği hükümlerine, hem de işçinin sadakat borcuna aykırılık teşkil etmektedir. Açıklanan nedenle, davalı işverence yapılan fesih işlemi haklı nedene dayandığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine, yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Temyiz olunan İş Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden bölge adliye mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”
 
HAFTAYA GÖRÜŞMEK ÜZERE
 
ECC Tur
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Göksel Tantuni Eskişehir