Aslıcan Özgür İleli

KONUT VE ÇATILI İŞ YERLERİNDE TAHLİYE ŞARTLARI

13 Haziran 2022 00:22
A
a

Merhaba Değerli Okurlar;

Geçtiğimiz hafta 657 sayılı kanuna göre kurumlar arası nakil, kurumlararası geçiş konularından bahsetmiştik.Bu hafta ise son dönemlerde konut ve çatılı iş yerlerinin tahliye sebepleri ve şartlarını değerlendireceğiz.

 
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI
Konut ve çatılı iş yeri kiralarındakiraya veren, sözleşmenin kurulmasından itibaren on yıl geçmedikçe haklı bir nedene dayanmadan kira sözleşmesini feshedememektedir.
On yılın sonunda ise sözleşmeyi feshedebilmesi için her uzama yılından en az üç ay önce kiracıya sözleşmenin feshedileceğini yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İKİ SEBEPLE SONA ERDİRİLEBİLİR
Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine özgü sona erme sebeplerini iki başlık altında incelemek gerekir.

Türk Borçlar Kanunu
F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi
“I. Bildirim yoluyla 1. Genel olarak

MADDE 347- Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.
II. Dava yoluyla 1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle
 a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar

MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.
b. Yeni malikin gereksinimi

MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. 2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle

MADDE 352- Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir. Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir. Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.”şeklinde kanunda belirtilmiştir.
Dava yoluyla tahliyenin istenmesinde hangi kanun maddesine dayanıldığı ve davaya sunulacak delillerin geçerliliği hakim tarafından hukuka uygun şekilde değerlendirilecektir.

HAFTAYA GÖRÜŞMEK ÜZERE 
HUKUKLU GÜNLER
AV. ASLICAN ÖZGÜR İLELİ
                                                                                 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECC Tur
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Göksel Tantuni Eskişehir