TOPLUMSAL BİR YARA: İÇKİ VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI

Cezaevi Vaizi Mehmet Aygün'ün yazısı...  

20 Ağustos 2021 00:11
A
a
Ercan Kardeşler Kuyumculuk

 
“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?”(Maide Suresi, 5, 90-91)
Yüce Kitabımız, bu sayılan kötülüklerin içerisinde boğulan bağımlı insanları almış, onlarla ilgilenmiş, onları aydınlatmış, şuurlandırmış ve sonuçta temiz bir toplum hâline getirmiştir.
Hz. Enes (r.a); "Resülullah (a.s.) içki ile ilgili olarak on kişiye; 'Üretene, kendisi için üretilene, içene,  taşıyana ve taşıtana, sunana, satana ve bunun parasını yiyene, satın alana ve satın aldırana' lanet etti" demiştir (Tirmizî, Büyü 59, III, 589).Peygamberimizin içkiyi üretenlere, içenlere ve bu konuda hizmet verenlere "lanet" etmesi, bu kimselerin Allah'ın rahmetinden uzak olmasını dilemesidir. Peygamberin lanetine uğramak mümin için iyi ve hoş olmayan bir durumdur.
Dinimizin haram kıldığı "içki", sarhoşluk veren her şeydir. İçki içen insan tövbe etmeden ölürse âhiret nimetlerinden yararlanamaz. Bu konuda Peygamberimiz (a.s.) şöyle buyurmaktadır:
            "Her sarhoş edici içkidir ve her sarhoş edici içki ise haramdır. Kim dünyada içki içer ve tövbe etmeden ölürse, âhiret içkilerinden(sarhoşluk vermeyen içecek) içemez (Buhârî, Eşribe 1. VI, 240)."
            Peygamberimiz (a.s.) müminlerin içki içmeleri şöyle dursun, içki bulunan sofraya oturulmasına bile izin vermemektedir:"Kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa üzerinde şarap içilen bir sofraya oturmasın (Tirmizî, Edeb, 43. V, 113).”
            İman ile içkinin bağdaşmayacağını Peygamberimiz şöyle bildirmektedir: “Zina eden kimse, zina ettiğinde mü’min olarak zina etmez; şarap içen kimse, onu içtiğinde mü’min olarak içmez, hırsızlık yapan kimse de, hırsızlık yaptığında mümin olarak hırsızlık yapmaz (Buhari,Eşribe,1. VI, 241).”
 
Amerikalılar alkollü içkilerin zararlarından kendi toplumlarını korumak için ne yapmışlarsa, sonu hep hüsranla neticelenmiştir. 1919 senesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde alkollü içkilerin yapılması ve kullanılması yasaklandı. Ama neticede yine de mağlup düştüler ve 1933 yılında bu yasak kaldırıldı. İşte bu meselede aciz kaldıklarını Amerika’lı bir Ordinaryüs Profesör şöyle açıklıyor:
            “Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an vasıtasıyla içkiyi men etmiş ve asırlarca büyük insan kitlelerini içkinin zararlarından korumuştur. Bu netice 20’nci asırda münevver Amerika’da her nevî popagandaya ve fenni terakkiye rağmen elde edilememiştir (Ord.Prof.Dr. Julius Hırsch: Hıfzıssıhha Ders Kitabı. İstanbul Ün Yay, No: 34, İstanbul. 1938, s.242).”
Açıklama: alkol-kaza-grafigi
İçki, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıkların menfi sonuçlarından fertleri ve toplumu korumak için ciddi tedbirler alınmalı, bu tür alışkanlıklara meylettirmeyi teşvik edecek her türlü faaliyetlere karşı programlar geliştirilmelidir. 
            Aileler, çocuklarına, bu tür alışkanlıkların fert ve toplum hayatında yol açtıkları zararları anlatmalı, çocuklarının kimlerle arkadaşlık yaptıklarını yakinen takip etmeli, ne tür yayınları okuduklarını kontrol etmeli ve gerekli rehberliği yapmalıdırlar.
            Yüzyıllardan beri nesilden nesile intikal ettirilen milli ve manevi değerlerimiz gençlerimizin beyinlerine nakşedilmelidir.
            Çocuklarımızın doğum günlerinde, okullarda değişik vesilelerle tertip edilen partilerde içki içilmesi, gençlerimizin içki ile tanışmasında ve ileriki dönemlerde içki kullanmasında hiç de küçümsenmeyecek bir rolü vardır. Okul idarelerinin ve ailelerinin bu konuda çok hassas davranmaları şarttır.
Uyuşturucu maddelerin hiçbir güvenli kullanım şekli yoktur. Kullanan herkes için bağımlı olma riski eşittir. Hücrelerimiz vücuda giren her maddeyi tanır ve bir daha unutmamak üzere hafızasına alır. Hücresel öğrenme süreci denen bu durum herkes için geçerlidir.
En iyi korunma yolu hiç başlamamaktır.
Uyuşturucudan veya alkolden mutluluk, fayda beklemek abesle iştigaldir. Uyuşturucu da alkol de asla sıkıntılardan ve manevi tatminsizliklerden kurtuluş çaresi olamaz. Uyuşturucu kullanımının insanları ne denli iflah olmaz bir bağımlılığa sürüklediği çok açıktır. Her ikisi de insanı suç işlemeye, çevresine zarar vermeye müsait hâle getirir.


Günün Duası:
Ey Kudreti Sonsuz Rabbimiz! Nefsimizi ve neslimizi maddeye değil manaya bağımlı olanlardan eyle. Maddenin esiri olanlarımızı bu esaretten kurtar.(Amin)

 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat