Europen 09 2022 Desktop

Üç Aylar’ın Başlangıcı: Recep Ayının Fazileti ve Regâib Kandili

İl Vaizi Celalettin Mert'in yazısı...

20 Ocak 2023 00:24
A
a

Yüce Allah (c.c.), kullarının kısa hayatlarını imanla geçirmeleri ve bu vesile ile ebedi hayatları olan ahirette kurtuluşa erenlerden olmaları için birçok fırsatlar sunmuştur. Bu fırsatlardan biri de Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran “üç aylar” diye adlandırdığımız zaman dilimidir. 23 Ocak Pazartesi günü bizler de bu zaman dilimine girmiş olacağız inşallah. Bu sebeple Yüce Rabbimiz’e binlerce hamdediyoruz. Bizleri bu zamanlara eriştiren, imana kavuşturan, ümmet-i Muhammed olmayı bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun.
Üç ayları önemli kılan hususlardan bir diğeri ise, bu zaman diliminde mübarek gecelerin olmasıdır. Halk arasında kandil olarak adlandırılan bu geceleri şu şekilde sıralayabiliriz:
  1. Recep’in ilk cuma gecesi; Regaib kandili
  2. Recep’in 27. gecesi; Mîraç kandili
  3. Şaban’ın 15. gecesi; Berat kandili
  4. Ramazan’ın 27. gecesi; Kadir gecesi
Biz bu yazımızda üç ayların ilki olan Recep ayını ve o ayın içinde bulunan Regaib Kandilini el alacağız.
Recep ayı Kamerî ayların yedincisi aynı zamanda üç ayların ilkidir. Müslümanlar arasında “Ramazana hazırlık” Recep ayının gelmesiyle başlar hale gelmiştir. Bu sebeple Recep ayı bereket ve hayır aylarının anahtarıdır. EbûBekr el-Belhî bu konuda şöyle der: “Recep ayı ziraat (ekim) ayıdır. Şâban ayı ürünü sulama ayıdır. Ramazan ayı ise ürünü toplama ayıdır.” Buna benzer bir benzetme ise şu şekildedir: “Yıl bir ağaç gibidir. Recep ayı ağaçların tomurcuklanması gibidir. Şâban ayı tomurcukların açıldığı günler gibidir. Ramazan ürünü toplama günü gibidir ki, onları toplayanlar müminlerdir” (İbnReceb el-Hanbelî, Letâif, s. 234).Bu durum Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dualarında da kendini hissettirmiştir: “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.”(Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, s. 4)
Recep ayının ilk Cuma gecesiRegâib kandilidir. Regâib; kelime anlamı itibarıyla rağbet olunan, rağbetle istenen şeyler, bol hediyeler anlamına gelir. Bu geceye Regâib adının verilmesinin sebebi, Allah’ın affının ve rahmetinin kulları üzerine bol bol yağacağı, günahların bağışlanacağı gece olmasından dolayıdır.
Bahsettiğimiz bu özel zaman dilimleri, dua ve yakarışların Allah’a arz edilmesi, pişmanlık gözyaşlarıyla günahların yıkanması, yapılan ibadet ve taatlere verilen sevabın katlanması bakımından kaçırılmayacak fırsatlardır. Zaman bilincine sahip olanlar için aslında yılın her günü, her gecesi, her ayı hatta her anı değerlidir. Ancak belli bir zamanı ya da mekânı ayrıcalıklı kılan, üstün yapan elbette ki içinde Allah’ın isminin anılması, ibadetin ve en geniş anlamıyla kulluk vazifesinin yapılmasıdır. Zira bahar mevsimi ne kadar güzel, bereketli olursa olsun, o bolluk ve rahmetten ancak tarlasını süren, bahçesini çapalayarak temizleyen kısacası gerekli olan çalışmayı yapanlar faydalanabilir.
Üç aylar ve mübarek geceler Allah karşısında durumumuzu gözden geçirme yani nefis muhasebesi yapma açısından önem arz etmektedir. Biz kimiz? Niçin ve kimin için yaşıyoruz? Allah ile aramız nasıl? O’nun istediği kullar olabildik mi? Bizi O’ndan uzaklaştıran kötü alışkanlıklarımız var mı? Her an ölüm gelecek hassasiyeti ile buna ne kadar hazırlıklıyız? Ahiretimizi mamur yapacak bir hazırlığımız var mı? Bu soruların cevabını şu mübarek günlerde fert fert herkesin kendisine sorarak aklıselim ile cevaplandırması, verdiği cevaba uygun bir hayatı da yaşaması gerekir. Yani, Hz. Ömer (r.a.)’ın ifadesiyle,“Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmemiz” gerekir.
Her biri müminlerin şuurlanmalarına vesile olabilecek bu mübarek aylar ve geceler, esasında müminlere hayatın büyük bir süratle akıp gittiğini haber vermek üzere gelen birer ikazcı niteliğindedir. Dolayısıyla “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah’tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Haşr 59/18) ayeti gereği, Allah’a karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için bu zaman dilimlerini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Tabii ki kastımız bütün bir yaşamı üç aylar ile sınırlandırmak değil, tam tersine gönül dünyamızı, bu ilahi feyiz ve bereketin zirve yaptığı zaman dilimlerinden en üst derecede istifade ettirmektir.
Üç ayların bizlere, ailemize, milletimize, memleketimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Mevla’dan niyaz ederim.
Selam ve dua ile…

 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat