Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu belirtti. Su kaynakları ve kullanımının üzerinde önemle durulması gerektiğini ifade eden Balta, "Bu nedenle, su kaynaklarımızı koruyor, geliştiriyor, kontrol ediyor ve herkesin faydalanacağı şekilde tesisler yapıyoruz. Hizmete sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Balta, sulamanın tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırım olduğuna değinerek, "Sulu tarıma geçiş başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır. Modern sulama ile daha çeşitli, fazla ve kaliteli üretim yapabilmek mümkündür. Kuru tarım yapılan alanlardaki kısıtlı bitki deseni, geliştirilen sulama projeleri ile çeşitlilik göstermektedir. Sulanan alanlardaki üretim değeri artışı ve gayri safi milli zirai gelir projesiz duruma göre 5 kat artış görülmektedir. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmekte bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir." Eskişehir'de başlayan 2023 yılı sulama sezonunda toplam 445 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten Balta, 2023 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 2,3 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

445 BİN DEKAR (2)

Editör: Tuğba Akıncılar