Ahlak deyince aklımızda neler canlanıyor, ahlak ne için gereklidir, din ve ahlak aynı şey midir?

Barışçıl ve insanca yaşamak için,

Toplumun huzurunu, düzenini sağlayıp sürdürmek için,

Toplumun sorunlarını çözebilmek için, ahlaki değerlerimiz vardır.

Ahlakın olmadığı toplumların yozlaşması ise kaçınılmazdır.

Ahlak toplumsal bir olgudur ve her toplumda aynı değildir.Yani ahlak olgusu evrensel değildir.

Farklı toplumlara ve kültürlere göre değişiklik gösterir. Hatta aynı ülkenin farklı yörelerinde bile farklılıklar oluşturabilir. Türk halkı tarih boyunca farklı dinler ile kaynaşmıştır. Ve ahlak olgularında değişimler yaşanmıştır. Din ve ahlak birbirinden etkilenir fakat,

 karıştırılan bir konuya değinmek istiyorum. Din ve ahlak aynı şey değildir.

Ahlakın kuralları iyi davranışı esas alır lakin,

Ahlakın çıkışı dinler değildir.

Dini kurallara göre yaşamak Ahlaklı olmak değil, dindarlıktır.

Dinin amaçlarında güzel ahlaklı olmak vardır.

Güzel ahlaklı olmak ise

İyi davranışlarda bulunup,

Doğruluktan,

 Adaletten ve iyilikten geçer. Din ve ahlak Birbirlerinden etkilenirler yalnız,

Ahlaklı bir insan olmak için dine ihtiyaç olmasa da . Dini kurallara göre yaşamak için ahlaka ihtiyaç vardır.

Ahlak önceliklidir. Çünkü,

Ahlakın, adaletin, vicdanın olmadığı yerde, dinden bahsedilemez.