İHALE İLANI

1-İdarenin

a) Adı ve Adresi: Alpu Belediye Başkanlığı- Fevzipaşa Mah. Kurtuluş Cad. No:5 Alpu / ESKİŞEHİR

b) Tel & Faks: 0 222 511 23 13

c) İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati: Alpu Belediyesi Hizmet Binası – 14.06.2023 Saat:14.00 de başlayacaktır.

d) İhaleye girmek isteyenlerin geçici teminatlarını en geç 14.06.2023 tarihinde saat 12.00 ye kadar istekli olduğu doküman ücreti ile birlikte aşağıda belirtilen Belediyemiz banka hesabına veya tahsilât servisine nakden yatırmaları gerekmekte olup, belirtilen gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunacaklardır.

(Vakıfbank, TR65 0001 5001 5800 7308 7730 08)

2-Alpu Belediyesi bünyesinde bulunan aşağıda çizelgede belirtilen 76 Adet Merinos ve Merinos Kırması cinsi canlı küçükbaş hayvan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirlenen muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.

SATIŞ BİLGİLERİ

S.

NO

ADEDİ

İHALE EDİLECEK İŞİN NEVİ

HAYVANIN CİNSİ

YAKLAŞIK TOPLAM AĞIRLIK KG

MUHAMMEN BEDELİ (TL/KG) KDV DAHİL

İHALE YAKLAŞIK TOPLAM BEDELİ (KG/TL)  KDV DAHİL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI %3 (TL)

İHALE SAATİ

1

76

Canlı Küçükbaş Hayvan satışı

Merinos ve Merinos Kırması

3500 kg

95,00

332.500,00

9.975,00

14:00

3. İhale şartnamesi ve ekleri, Alpu Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanlarının 200,00 TL karşılığında alınması zorunludur. İhale katılım bilgileri şartname ve eklerinde mevcuttur.

4. Ayrıntılı bilgi www.alpu.bel.tr adresinden ve Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

#İlangovtr                           Basın ilan no : ILN01839001

#ilangovtr Basın No ILN01839001