Raporun Yönetici Özeti bölümünde 'Bölgede yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini değerlendiren enerji üretim sistemlerinin geliştirilmesi de önemlidir' tespitine yer verildi.
Raporda, 'TR41 Bölgesinde enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması önemli bir gereksinim olsa da yenilenebilir enerji potansiyeli etkin olarak kullanılamamaktadır' ifadeleri dikkat çekti.
Raporda biyokütle enerjiye de vurgu yapılarak'Bölgede orta seviyede güneş ve rüzgar enerjisi Bursa, Bilecik illerinde biyokütle enerji potansiyeli var olmasına rağmen en çok kullanılan yenilebilir enerji türünün hidrolik kapasitesi olduğunu görmekteyiz. Bursa Keles ve Eskişehir Alpu ilçesinde var olan kömür ve stratejik öneme sahip bor ve linyit rezervleri enerji üretimine katkı sağlayabilecek niteliktedir. Ayrıca, enerji konusunda enerji verimliliğinin artırılması ve bölgede yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini değerlendiren enerji üretim sistemlerinin geliştirilmesi de önemlidir' denildi.

BİYOKÜTLE ENERJİ İHMAL EDİLMEMELİ
'Ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de yenilenebilir enerji potansiyeli etkin olarak kullanılamamaktadır ve en çok kullanılan yenilebilir enerji türü hidrolik kapasitenin kullanılmasına yöneliktir. Bölge coğrafi konumuna bağlı olarak ülke potansiyeli ile karşılaştırıldığında orta seviyede güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeline sahiptir. Tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu ve orman varlığı yönünden zengin olması nedeniyle özellikle Bursa ve Bilecik biyokütle enerji potansiyeline sahiptir.'

KATI ATIK YÖNETİM PLANI UYGULANMALI
'Sulak alanlar, zengin biyoçeşitlilik, doğal kaynaklar ve tarımsal faaliyetlerin korunması bölge için kritik öneme sahip konulardır. Sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, su kirliliği, evsel ve endüstriyel kirlenme, erozyon ve avlanma çevresel sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bölgenin en önemli çevre sorunları sırasıyla su kirliliği ve atık yönetimidir. Atık yönetimiyle ilgili olan paydaşların katılımıyla bütünleşik bir katı atık yönetim planının uygulanması öne çıkan bir gereksinimdir.'