Bilecik Pazaryeri'nde çocuklar 'kar küreleri' ile hayallerini süsledi Bilecik Pazaryeri'nde çocuklar 'kar küreleri' ile hayallerini süsledi

Cemre, Türk kültüründe kıştan bahara geçiş dönemindeki sıcaklık artışını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. İbrahim Peygamber'in içine atıldığı ateşi hatırlattığı düşünülen Cemre'nin umudu ve yeni başlangıçları sembolize ettiğine inanılır. Her biri ayrı bir öneme sahip üç ayrı Cemre vardır ve belirli tarihlere denk gelirler.

İlk Cemre: Su Cemresi

2024'ün ilk cemresi 19 Şubat'a denk gelir ve "Su Cemresi" ya da "Su Cemresi" olarak bilinir. Bu Cemre hava, toprak ve su sıcaklığının artışını temsil ettiği için önemlidir. Sıcaklık arttıkça buz ve karların erimeye başladığına ve toprağın daha verimli hale geldiğine inanılmaktadır. İlk Cemre doğanın yenilenmesi ve yeni başlangıçlarla ilişkilendirilir.

İkinci Cemre:Hava Cemresi

İkinci Cemre 26 Şubat 2024'e denk gelir ve "Hava Cemresi" ya da "Hava Cemresi" olarak bilinir. Bu Cemre sıcaklıktaki sürekli artışı temsil eder ve daha sıcak havanın tohumların filizlenmeye ve büyümeye başlaması için gerekli sıcaklığı sağladığına inanılır. İkinci Cemre ise bitkilerin büyümesi ve yenilenmesi ile ilişkilendirilir.

Üçüncü Cemre: Ateş Cemresi

2024 yılında üçüncü Cemre 5 Mart'a denk gelir ve "Ateş Cemresi" ya da "Ateş Cemresi" olarak bilinir. Bu Cemre, sıcaklıktaki son artışı temsil eder ve daha sıcak havanın meyve ve sebzelerin büyümesini teşvik etmeye yardımcı olduğuna inanılır. Üçüncü Cemre hasat mevsimi ve ürünlerin bolluğu ile ilişkilendirilir.

Cemre düşmesi Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve kıştan bahara geçişi temsil eder. Üç farklı Cemre, sıcaklığın artmasını ve doğanın yenilenmesini, bitkilerin büyümesini ve mahsullerin bolluğunu ifade eder. Cemreler Türkiye'nin dört bir yanında sevinç ve heyecanla kutlanmakta, umudu ve yeni başlangıçları hatırlatmaktadır.

Editör: Sevda SÖ