Engelliler Entegre Yüksekokulu üretken bireyler yetiştiriyor Engelliler Entegre Yüksekokulu üretken bireyler yetiştiriyor

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası(EBTO) , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifası üzerine göreve gelen yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan beklentilerini dile getiren bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Öncelikli olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan geri dönülmesi gerektiğine vurgu yapan Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nazan Aksaray, "yeni Sağlık Bakanı’mızın hekimlik ilkelerine bağlı olduğunu görmek istiyoruz" dedi. Aksaray, Fahrettin Koca'nın istifasına istinaden ise "Geç kalınmış bir istifadır" ifadelerini kullandı.

“BAKAN’IN DEĞİŞMESİ YETERLİ DEĞİLDİR”

Dr. Nazan Aksaray, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' nın' sağlık alanında mağduriyetlere neden olduğuna ifade ederek, basamaklı sağlık sistemine dönülmesi gerektiğini belirtti. Aksaray, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın istifasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, " Bir hafta önce, önceki Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca istifa etti ve yerine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Dr. Fahrettin Koca’nın istifasını büyük memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Geç kalınmış bir istifadır. Yerine görevlendirilen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu kutlarız ve başarılar dileriz. Ancak, bizler için, Bakan’ın değişmesi yeterli değildir, uygulanan sağlık politikasının değişmesi gerekir. Yeni Bakan’ın, ülkemizde 21 yıldır uygulanan ve ülkemizi sağlık alanında tümden yıkıma uğratan, Dünya Bankası’nın ranta dayalı sağlıkta dönüşüm programını, acilen durdurmasını istiyoruz. Bunun için, yeni Sağlık Bakanı’nın, önceki Bakan’ın hatalarını tekrar etmemesini, adil, şeffaf, demokratik, meslek ilkelerine bağlı, rant değil liyakati, bilimi, emeği ve halkın sağlıklı hakkını önceleyen bir bakan olmasını diliyoruz. Yıllardır dile getirdiklerimizi bu kez gerçekleşmesi umuduyla, bir kez daha talep ediyoruz. Yeni Bakan’ın kamuda, özel sektörde, tıp fakültelerinde çok ağır koşullarda çalışan, her geçen gün her açıdan değersizleştirilen, mobbinge, şiddete maruz kalan, emeğinin karşılığını alamayan, tükenen, çareyi yurt dışında arayan, emeklilikte açlık sınırının altında maaşlarıyla ayakta durmaya çalışan meslektaşlarına, sağlık çalışanlarına kulak vermesini istiyoruz. Yeni atanan Bakan’dan en temel ve en acil isteğimiz, ilk söz olarak da söylediğimiz, mevcut haliyle büyük mağduriyetlere neden olan ve eğer devam etmekte ısrar edilirse çok daha büyük mağduriyetlerle karşılaşma ihtimalini düşünmek bile istemediğimiz, sağlıkta dönüşüm programından acilen geri dönmesidir" diye konuştu.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Hastalara Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 20 dakika süre ayrılması gerektiğine vurgu yapan Aksaray, yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan beklentilerini şöyle dile getirdi: "İstediğimiz, çok kolay ve nettir: Eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz, kamusal sağlık hizmeti istiyoruz. Bunun için; Koruyucu sağlığı öncelemesini, ne kadar çok hasta bakıldığıyla değil, ne kadar çok yurttaşımızı hasta olmaktan koruduğuyla övünmesini, birinci basamağı güçlendirmesini, bölge tabanlı sisteme geri dönmesini ve basamaklı sağlık sistemini getirmesini, tüm çalışma ortamlarında, örneğin hastalara Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 20 dakika süre ayrılması gibi, iyi hekimlik ilkelerinden asla taviz vermemesini, sermayeye ucuz işgücü, hatta köle sağlamamak için, eğitimin niteliğini önemsemeden, mantar gibi tıp fakültesi açmaktan, tıp fakültelerine nitelikli eğitim alamayacak kadar asistan almaktan vazgeçmesini, hekimlerle, tek kalemde ödenecek ve emekliliklerine yansıyacak, etkileri ücretleri vermesini, performans sistemini kaldırmasını, liyakatten uzak yöneticileri görevden almasını ve yetkin kişileri görevlendirmesini, ihtilaf halinde mahkeme yetkisi bile İngiltere’de olan hasta garantili şehir hastanelerini şirketlerden, halkımızı da ağır mali yükten kurtarmasını, şehir merkezlerindeki kamu hastanelerimizi yeniden açmasını, sağlıkta şiddetin sona ermesi için Türk Tabipleri Birliği’nin mevzuat önerilerini ve diğer tüm önlemleri uygulamaya koymasını, açlık sınırının altında maaşlarıyla ayakta durmaya çalışan emekli hekimlerin mağduriyetlerini gidermesini, tüm bu süreçlerde, 168 hekimin üyesi olduğu yüz akı örgütümüz Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde olmasını istiyoruz. 21 yılda oluşan büyük tahribat nedeniyle, kamuda veya özel sektörde, birinci, ikinci veya üçüncü basamakta çalışan meslektaşlarımızın ve bu kurumlardan hizmet alan hastalarımızın sorunları o kadar büyük ki, bu liste çok uzatılabilir. Kısaca, yeni Sağlık Bakanı’nın hekimlik ilkelerine bağlı olduğunu görmeyi diliyoruz. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası olarak, halkımızın sağlık hakkı, emeğimiz ve mesleki ilkelerimiz için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz."

Muhabir: YENİGÜN GAZETESİ MUHABİRİ- SÜMEYRA BALCI