Yaratılmışların en mükemmeli ve en şereflisi olan insanın Allah (c.c.) katındaki değeri; kişinin sosyal statüsüne, rengine, ırkına, cinsiyetine, engelli olup olmadığına göre değil; iman, ibadet, salih amel, takva ve güzel ahlakına göredir. Kulluğun sınandığı, imtihan sahası olan bu dünyaya bazı insanlar sağlıklı bir şekilde gelirken, bazı kimseler doğuştan engelli olarak gelmektedir. Bazı kimseler de sonradan farklı sebeplerle engelli olabilmektedir. İlahî bir imtihan nedeni olan engellilik hali, insanın temel fonksiyonları açısından eksiklik olsa da, insanî ve dinî yönden asla bir kusur değildir.

Yüce dinimiz İslam’da engelli ya da engelsiz her insan değerlidir. İnsan olması hasebiyle hürmete lâyıktır. İnancımıza göre asıl önemli olan; kişinin zihnini, gönlünü ve sahip olduğu imkânları, kendisinin, toplumun ve insanlığın hayrına kullanabilmesidir. Öyleyse insana düşen görev, engelli olmanın psikolojik baskısı altında ezilip kötümser olmak değil, onunla yaşamayı bilmek ve onu yönetebilmektir. Bu bağlamda bilinip yönetilmesi gereken bir alan da inanç, ibadet ve sosyal hayat alanıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı; İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli anayasal bir kurumdur. Bu görevi yerine getirirken insan odaklı ve kuşatıcı bir anlayışla hareket etmek, Başkanlığın temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Bu anlayışla hareket eden Başkanlığımız; bugün cami merkezli hizmetlerin yanında eğitim- öğretim kurumlarında, öğrenci yurtlarında, gençlik merkezlerinde, ceza infaz kurumları, sağlık tesisleri gibi birçok alanda manevî danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yürütmektedir. Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında Başkanlığımızca hizmet sunulan kesimlerden biri de engelli bireyler ve aileleridir.

Başkanlığımızca toplumda engellilere yönelik var olan bilinç ve duyarlılığı artırmak, engelli bireylerin dinî vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmelerine yardımcı olmak, engellilerin manevî gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitim-öğretime teşvik etmek, dinî sorumluluklarını yerine getirebilmeleri noktasında motivasyonlarını artırmak, hayat şartlarının kolaylaştırılarak toplum içerisinde huzurlu ve aktif bir şekilde rol almalarını sağlayabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Bu bağlamda; camilerin ve Kur’an kurslarının erişilebilir hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, görme ve işitme engellilere yönelik Kur’an kurslarının açılması, işaret dili ile vaaz ve hutbe sunumu, görsel ve işitsel özel yayınların hazırlanması, engellilere yönelik hac ve umre hizmetleri, ilgili kurum ve kurumlarla işbirliği içerisinde eğitici, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi Başkanlığımızın engellilere yönelik faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Engelli bireylerin ve ailelerinin din hizmetlerinden daha fazla istifade edebilmelerini temin edebilmek amacıyla Başkanlığımız internet üzerinden de engellilere yönelik hizmetler sunmaktadır. (https://engelsiz.diyanet.gov.tr/) adresinde görme ve işitme engellilere yönelik fetvalar, hutbeler ve işaret dili kavramları sözlüğü gibi birçok farklı içerik engellilerin hizmetine sunulmuştur.  Engellilere ve ailelerine yönelik Başkanlığın hizmetleri illerde ve büyük ilçelerde görevlendirilen engelli koordinatörlerince takip edilmektedir.

Eskişehir’de de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı camilerde ve Kur’an kurslarında engellilere yönelik çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Odunpazarı İlçe Müftülüğüne bağlı Reşadiye Camii’nde her cuma vaaz ve hutbelerin işaret diline çevirisi yapılmaktadır. Odunpazarı İlçe Müftülüğüne bağlı Hamamyolu Diyanet Gençlik Merkezinde işitme ve görme engelli erkeklere yönelik, Tepebaşı İlçe Müftülüğüne bağlı Şahver Sultan Engelsiz Kur’an Kursunda görme engelli kadınlara yönelik ve Uluönder Ulu Camii Kur’an Kursunda işitme engelli kadınlara yönelik Kur’an Kursu hizmetleri verilmektedir...

Semih GÜMÜŞ

Din Hizmetleri Uzmanı