Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik Anonim Şirketi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirket olarak 100 kişilik işçi alımı gerçekleştirecek. 1 Şubat ile 3 Şubat tarihleri arasında sürecek olan başvurular için belirlenen detaylar şu şekilde:

Polis bin 647 öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik seminer düzenledi Polis bin 647 öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik seminer düzenledi

Başvuru Şartları:

En az ilkokul mezunu olmak,
Türk vatandaşı olmak,
18-50 yaş aralığında olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
Çalışma Şartları:

Büyükşehir Belediyesi'ne ait birimlerde haftada 45 saat olarak belirlenmiştir.
Başvurular:
Başvurular, [email protected] adresi üzerinden özgeçmiş yoluyla yapılacaktır. Değerlendirmeler, 04 Şubat 2024 tarihine kadar yapılan başvurulara göre gerçekleştirilecektir.

Editör: Tuğçe Kaş