SES Eskişehir Şubesi üyeleri, eski Şair Fuzuli Aile Sağlık Merkezi önünde bir araya geldi. Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) yaşanan problemleri dile getiren üyeler, sorunlar çözülene kadar her hafta çarşamba günü alanlara ineceklerini söyledi. Sendika adına açıklama yapan Denetleme Kurulu Üyesi Birtürk Özkavak, ASM’lerin birer işletmeye dönüştürüldüğünü belirterek, “Aile Sağlığı Merkezleri’nde sözleşmeli ve ücretli çalışan tüm emekçilerden alınan vergi artık dayanılmaz hale gelmiştir. Giderek artan kronikleşen enflasyon karşısında yetersiz kalan ücretlere ek olarak ASM çalışanlarından yılın ikinci yarısından itibaren yaklaşık yüzde 35 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır. Adaletsiz ve eşitsiz oranda yapılan vergi kesintileri ASM çalışanlarının satın alma gücünü daha da düşürmekte, çalışanlar arasında haksız ve ölçüsüz bir durum yaratmaktadır. SES olarak hazırladığımız eylem programı ile ASM çalışanları üzerindeki vergi yükü ve emek sömürüsüne karşı tüm ülkede yeni bir mücadele hattı oluşturulmuştur. Elbette ASM’lerde çalışan emekçilerin tek sorunu vergi yükü değildir. Yığınla sorunlarımız birikmiş durumdadır. Aile hekimliği sistemi ile dönüştürülen birinci basamak sağlık hizmetleri toplum sağlığı açısından sürekli olarak sorunların birikmesine neden olurken, aile sağlığı merkezlerinde çalışan emekçiler açısından da güvenli olmayan işyerlerinde zorunlu çalışmayı dayatmış, esnek, güvencesiz, performansa dayalı ücretlendirme sistemi ile de sömürüyü derinleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

ASM çalışanlarının vergi kesinti oranının yüzde 15 ile sınırlı kalması gerektiğini söyleyen Özkavak, “ASM’ler adeta birer işletmeye dönüştürülmüştür. Apartmanların, camilerin altlarında yerler kiralanmış; sağlıksız ve güvenliksiz ortamlar ASM’lere dönüştürülmüştür. Hekimler bu binaların kira, elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödemekte; temizlik malzemeleri, tamirat-tadilat işleri ile uğraşmakta; temizlik, kırtasiye, sekreterlik vb. işlerin yürütülmesi için de adeta işveren gibi personel çalıştırmak zorunda kalmaktadır. Çalışanın maaşını, sigortasını düşünmek zorundadırlar. ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene dek, kesintilerin yıl içinde sabit kalması ve vergi kesinti oranının en fazla yüzde 15 ile sınırlanması talebiyle, 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren tüm ASM’lerde her çarşamba günü süresiz eylemleri başlatıyoruz. Tüm ücretli çalışanlar yüksek vergi kesintilerinden muzdariptir. Bugün başlattığımız bu eylemler ile ülkenin birçok ASM’si önünde çoban ateşleri yakıyoruz. Bu çoban ateşlerinin sağlık ve sosyal hizmet iş kolu başta olmak üzere vergi adaletsizliğinden yakınan tüm kesimlerce görüneceğine inanıyor ve birleşik bir talebe dönüşeceğini umut ediyoruz. Birleşerek mücadele edersek adaletsiz vergi sistemini değiştirebiliriz” dedi.

Öğrenciler enstrümanlar ile tanıştı Öğrenciler enstrümanlar ile tanıştı

Muhabir: BERİVAN HALİS