Eskişehir Bilecik Tabip Odası üyeleri, 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle varlığınız Sağlığımız Anıtı’nda bir araya geldi. Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten üyeler, Sağlık Bakanlığı’nın sorunların çözümü için yeterli adımları atmadığını söyledi. Basın açıklamasını gerçekleştiren Oda Başkanı Hamit Güçlüer, “Son 20 senede sağlık kurumlarında ve çalışma ortamlarımızda karşılaştığımız şiddet korkunç boyutlara ulaşarak biz sağlık emekçilerinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. 2023 yılında kamuoyuna yansıyan Beyaz Kod verilerinden günde ortalama 50'den fazla sağlıkta şiddet başvurusu yapıldığını biliyoruz. Üstelik yaptığımız çalışmalarımızda da gördüğümüz, sağlıkta şiddet olaylarının yarıdan fazlasında Beyaz Kod bildirimi yapılmadığıdır. Sağlık çalışanları olarak bizler neredeyse her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz ve bu kayıtlara girmemektedir. Sağlıkta şiddetle baş etmekte zorluk yaşadığımız, hatta nefes bile alamaz hale geldiğimiz herkes tarafından bilinip, kabul edilmesine rağmen, halen gerçek nedenler görmezden geliniyor ve bu nedenlere yönelik çözümlere yaklaşılmıyor” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ DİKKATE ALINMALI

Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod verilerini paylaşmadığını dile getiren Güçlüer, “Sağlık Bakanlığı'nın uyarı ve çağrılara rağmen sağlıkta şiddetle alakalı halen herhangi bir ciddi adım atmaması, yeterli olmayan yasal düzenlemelerle yetinmesinin nedeninin sağlıkta şiddetin sona erdirilmesine yönelik bir adım olmadığını, sistemi korumaya yönelik olduğunu biliyoruz. Üstelik Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod verilerini bizimle ile paylaşmaktan da kaçınıyor. Sağlıklı çalışma koşullarında, tükenmeden ve şiddet görmeden nitelikli sağlık hizmeti verebilmemiz için sağlık sisteminin daha eşitlikçi, toplumun sağlığını önceleyecek şekilde yeniden inşası zorunludur. Bunun dışında sağlıkta şiddet yasa teklifimiz kabul edilmeli, idarecilerin sorumluluğu göz ardı edilmemeli, çalışma ortamımızın düzenlenmesi için TTB olarak önerdiğimiz çözümler dikkate alınmalıdır. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak bu zamana kadar çalışma ortamlarımızdaki şiddet sorununun çözümü için her alanda, her düzeyde emeğimizi ortaya koyduk. Sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiklerimizin anılarını yaşattık, yaşatacağız. Sağlıkta şiddete karşı mücadele gününde sözümüzü yineliyoruz. Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

ESTÜ Astrofizik Eğitim ve Araştırma Birimi’nin yürüttüğü projenin ilk bölümü başarıyla tamamlandı ESTÜ Astrofizik Eğitim ve Araştırma Birimi’nin yürüttüğü projenin ilk bölümü başarıyla tamamlandı

Muhabir: BERİVAN HALİS