İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticileri ile dersleri yürüten öğretim elemanlarının katılımıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir’in ev sahipliğinde 9 Ağustos Çarşamba günü İİBF dekanlık ofisinde gerçekleştirilen ilk toplantıda Akademik İngilizce derslerini yürüten öğretim elemanlarının deneyimleri ve öğrenci geribildirimleri ele alındı. 17 Ağustos Perşembe günü Yabancı Diller Yüksekokulunda Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ümit Deniz Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise derslerin geliştirilmesi yönünde yapılması gerekenler değerlendirildi. Bu bağlamda derslerde İngilizce yeterlilik sınavı temelli şubeleşme, derslerde kullanılan eğitim materyallerinin İİBF’nin akademik ilgi alanlarıyla uyumlulaştırılması, derslerde konuşma yetkinliğinin alan bazlı geliştirilmesini sağlayacak uygulamalara yer verilmesi ve ders şubelerinde öğrenci sayılarının optimum düzeyde tutularak sınırlandırılması gibi konularda kararlar alındı.

ESTÜ'de ulusal kongre düzenlenecek ESTÜ'de ulusal kongre düzenlenecek

“Akademik İngilizce dersleri yoğun ilgi görüyor”

Çalışma toplantılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Elif Dağdemir konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Akademik İngilizce dersleri gerek İngilizce programlarımızda kayıtlı öğrencilerimiz gerekse de isteğe bağlı hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu dersler oldukça verimli bir şekilde yürütülüyor. Bununla beraber belli dönemlerde bu tip çalışma toplantılarıyla nasıl daha iyi yürütülebileceğine ilişkin değerlendirmeler de oldukça yararlı oluyor. Yabancı Diller Yüksekokulu yönetici ve öğretim elemanlarına yapıcı iş birlikleri için teşekkür ediyorum.” 

“Bu toplantılar ortak çalışma kültürü açısından çok değerli”

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ümit Deniz Turan da yaptığı açıklamada her iki birim arasındaki iş birliğine önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Öncelikle Akademik İngilizce III ve Akademik İngilizce IV dersleri için uygulanması ön görülen kararların gelecek dönemlerde diğer Akademik İngilizce dersleri için de genişletilmesi yönünde bir eğilim oluştu. Bu tip çalışma toplantılarını eğitim ve öğretim kalitesinin geliştirilmesine ilişkin ortak çalışma kültürünün yaygınlaşması açısından çok değerli buluyorum. Tüm katılımcılara sıcak yaz günlerinde verdikleri emekler için ayrıca teşekkür ederim.”