İnceleme gezisi kapsamında, 21. Cadde üzerindeki yeni genişleme sahasındaki elektrik altyapı çalışmaları, 8. cadde üzerindeki doğalgaz altyapı çalışmaları ve atıksu arıtma tesisi kapasite artırım çalışmaları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

21. Cadde üzerindeki yeni genişleme sahasındaki elektrik altyapı çalışmalarının, bölgenin enerji taleplerini karşılamak ve geleceğe yönelik enerji güvenliğini sağlamak adına kritik bir rol oynayacağı belirtildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline silah kullanma eğitimi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline silah kullanma eğitimi

8. Cadde üzerinde yürütülen doğalgaz altyapısı güçlendirme çalışmaları, bölgedeki işletmelerin gaz arzı sürekliliği açısından güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Kütahya OSB’nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak inşa edilen atıksu arıtma tesisi, çevre dostu teknolojilerle kapasite artırım çalışmalarına tabi tutuluyor.

Yapılan inceleme gezisi sonrasında görüşlerini dile getiren Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Sürdürülebilirlik ilkesiyle yaptığımız altyapı yatırımları, Kütahya OSB’nin sadece bugününü değil, geleceğini de planlıyor. Bu projeler, bölgenin çevre dostu ve ekonomik büyümeye odaklı bir yapıya kavuşmasına önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.