İ L A N
T.C. ESKİŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/605 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileESKİŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Eskişehir ili, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesinde 425 ada 11parsel nolu taşınmaz 7/36 oranında (taşınmaz ifraz/tevhit işlemi sonucunda Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Hoşnudiye Mah., 425 ada 36 ve 39 parsel nolu taşınmazolmuştur) sayılı taşınmaz Eskişehir Defterdarı muhakemat Müdürü İhsan ÖZBAY kayyım olarak atandığından;Kayyımlıkla idare edilen Halil Mülazımoğulları'na 588 maddesi uyarınca gaipliğine karar verileceğinden bu kişiler hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01896726