Kütahya’nın tarihi simgelerinden olan Çinili Camii hakkındaki süreç ile ilgili konuşan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Çinili Camiinde en uygun sonucun akademik çalışmalarla alınacağını ifade etti.

Yaptığı açıklamada bilime her zaman saygı duymamız gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Ahmet Erbaş,“ Çinili Camii hakkında en mantıklı çözümde akademik çalışmalar ile ortaya çıkacaktır. Aizanoi kazı çalışmalarının Dumlupınar Üniversitesine devredilmesinin ardından gelinen sonuçlar ortadadır. Bu sebeple Dumlupınar Üniversitesinin değerli kadrosu ile Çinili Camii hakkındaki çalışmaların en iyi sonuca ulaşacağına inancım tamdır ”dedi.

“Çinili Camii hakkında yapılan çalışmaların her zaman takipçisi olacağız”

Çinili Camii hakkında yapılan çalışmaların her zaman takipçisi olduğunu belirten İçişleri Komisyonu Başkan Vekili ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “ Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’tan sürekli yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıyorum. Çinili Camii için, farklı üniversitelerinde çalışmaları vardır. 2019 yılı Temmuz ayında Gazi Üniversitesinden uzmanlarca temel güçlendirme ve şev güçlendirmesi için rapor hazırlanmıştır. Raporda zemin ölçüm sonuçları tablo halinde verilmiş ve temel güçlendirilmesi için 40 adet kazık yapılması ve ayrıca ilave olarak istinat duvarı örülmesi önerilmiştir. Bu raporda taşıma değerleri sınırda olduğu için minare güçlendirmesi mini kazık sistemi değerlendirme dışı bırakılmıştır. 2019 yılı Ağustos ayında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından hazırlanan toplam 9 sayfadan oluşan raporda özetle, bina oturma değerleri, rüzgâr yükü gibi unsurlar dikkate alındığında cami ve minarenin yıkılarak yeniden yapılması önerilmiştir. 2020 yılı Eylül ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından toplam 23 sayfadan oluşan rapor hazırlanmış, raporda dış siluet için kubbenin aynı kalması ancak hasar alan yerlerin onarılması önerilmiştir. Caminin temel duvarları için sandviç duvar örülmesinin uygun olacağı, yapının iç kısımlarının ise polimer lifli malzeme ya da çelik malzeme kullanılarak güçlendirmesinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Raporda ayrıca minare için imalat imkânsızlığı, maliyeti sebebiyle yapılamaması durumunda minarenin ve temelinin kontrollü olarak yıkılması ve kazıklı temel üzerine yeniden inşasının yapılması gerektiği belirtilmiş ve şev stabilitesi için ise kazık sisteminin acil olarak uygulanması gerektiği önerilmiştir. 2023 yılı Haziran ayında Gebze Teknik Üniversitesi tarafından oluşturulan rapor toplam olarak 35 sayfadan ibarettir. Raporda, öncelikle yapının zemin problemleri nedeniyle şakulünden kaydığı, yapının bodrum kısmında kolon ve kirişlerde kesme çatlakları oluştuğu, kullanılan malzemelerden ömrünü tamamlamış olanların bulunduğu, caminin İçerisinde yer aldığı zeminin problemli olduğu ve ayrıca da bölgenin depremselliğine vurgu yapıldığı görülmektedir” dedi.

Başkan Kahveci, Ilıca’daki projeleri yerinde inceledi Başkan Kahveci, Ilıca’daki projeleri yerinde inceledi

“Çinili Camii yeniden eski günlerine dönecektir”

Erbaş,” Cami ile ilgili olarak analizlerle rapor devam etmektedir. Raporda toplam 4 senaryo ile caminin ve zeminin güçlendirilme alternatifleri değerlendirilmiş ve “Yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda, dört senaryonun da uygulanamaz olduğu görülmüştür. Yapı ve zeminin kötü durumu ve potansiyel risklerin fazlalığı güvenli bir şekilde güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır” denilmiştir. İlgili raporun sonuç bölümünde, yapının rekonstrüksiyonun zorunlu olduğu belirtilmektedir. Bu tüm bilimsel çalışmaların birleştirilerek dünyaca ünlü Ressam ve Neyzen sanatçımız Ahmet Yakupoğlu tarafından 1973 yılında yapılan Çinili Camii yeniden eski günlerine dönecektir” diye konuştu.

Kaynak: iha