Üç ayların başlamasıyla birlikte, mübarek aylarda ikinci kandil günü  6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek. Miraç Kandili Hicri takvime göre üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesi gerçekleşirken, İslam dininin önem gösterdiği kandil günlerinde Müslümanlar oruç tuttup tutmayacağı merak edilmektedir. Peki Miraç Kandili'nde oruç tuturlu mu? Miraç Kandili orucu zaman, kaç gün tutulur? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtı haberimizin detayında...

Miraç Kandili'nde Oruç Tutulur Mu?

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]).

Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün 2024? Miraç kandilinde ne oldu? Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün 2024? Miraç kandilinde ne oldu?

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]; İbn Mâce, Sıyâm, 41-42 [1733, 1739-1740]), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur’ân’ın bana vahyedildiği- gündür.” (Müslim, Sıyâm, 197-198 [1162]) diye cevap verirdi.
Bu ve benzeri rivâyetlere dayanarak bazı İslâm âlimleri dinî açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

Miraç Kandili'nde Oruç Ne Zaman Tutulur?

Miraç Kandili her sene Recep ayının 27. gecesine idrak etmektedir. 2024 yılı Miladi takvimine göre 6 Şubat Salı günü Miraç Kandili'dir. Bu sebeple Miraç Kandili orucu 5 Şubat PAZARTESİ günü akşam güneş battıktan sonra başlamaktadır. 6 Şubat SALI günü akşam güneşi batana kadar sürer. 

Miraç Kandili'nin Önemi

Miraç, İslam inancına göre peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesini ifade eden önemli bir olaydır. Bu olay, Arapça kökenli bir kelime olan "mirac" kelimesinden türetilmiştir, bu kelime yükseğe çıkma anlamına gelir ve uruc kökünden gelir.

Miraç, İslam tarihinde Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleştiği kabul edilen bir olaydır. Miraç olayı, iki aşamadan oluşur. İlk aşamada, Peygamberimiz (S.A.V) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür, bu aşama gece yürüyüşü anlamına gelen "İsra" olarak adlandırılır. İkinci aşama ise, Peygamberimiz'in (S.A.V) Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselmesini ifade eder ve bu aşama "Miraç" olarak anılır.

Miraç, Kur'an'da direkt olarak adı geçmese de, hadislerde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu olay, İslam inancında büyük bir manevi ve dini öneme sahiptir. Müslümanlar, Miraç'ı her yıl özel bir gün olarak anmakta ve ibadetlerini bu önemli olayı hatırlayarak gerçekleştirmektedirler.

Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Sevabı Nedir?

"Receb'in yirmi yedinci günü oruç tutan kimse için (Allah Teala) altmış ay oruç tutmuş sevabını yazar. Ve o gün Cebrâil -aleyhisselâm-'ın Nebiyy-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- üzerine peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür." (Gunye 1/182)

Yine Ebû Hüreyre ve Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anhümâ- bildirmişlerdir; Rasûlullah -s.a.v- Efendimiz buyuruyorlar:

"Receb'de bir gün ve bir gece vardır ki, o günde oruç tutan ve o gece namaz kılıp (o geceyi ihyâ eden) kimse için, yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene gece namaz kılmış (geceyi ihyâ etmiş) gibi sevap verilir."

"O gün Receb'in (bitmesine) üç gün kalan gündür. Ve o gün, Nebiyy-i Ekremimiz -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimizin peygamber olarak tâyin olunduğu gündür." (Gunye 1/183)

Kaynak: HABER MERKEZİ