Miraç Kandili Nedir?

Miraç gecesi İslam inancına göre büyük bir öneme sahiptir. Hazreti Muhammed'in (S.A.V), Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde gerçekleştirdiği bu göksel yolculuk, peygamberin yüce alemlere yükselerek ilahi huzura erişmesini simgeler. Bu olay, birçok önemli hüküm ve müjde ile öne çıkar.

Miraç gecesinde Hazreti Muhammed'in (S.A.V) "Burak" adlı bir binekle seyahat ettiği, beş vakit namazın farz kılındığı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesinin verildiği ve Bakara Suresi'nin son iki ayetinin indirildiği inançlar İslam literatüründe yer almaktadır.

Bu özel gecede Allah tarafından Hazreti Muhammed'e, insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emirin vahyedildiği de İslam geleneğinde yer alır. Bu emirler, insanların birbirine karşı sorumlulukları ve toplumsal düzenin sağlanması konusunda rehberlik etmektedir. Miraç, Müslümanlar için bir ibret, dua ve şükran gecesi olarak anılır.

Miraç Kandili'nin Önemi ve Fazileti

Miraç Kandili, İslam inancına göre büyük bir öneme sahip olan bir gecedir. Bu gecede Müslümanlar, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Miraç hadisesini anmak, dua etmek ve ibadetlerini artırmak için bir araya gelirler. Bu özel gecenin, Müslümanlara verilen beş vakit namazın farz kılınması ve diğer önemli müjdelere vesile olduğuna inanılır.

Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler arasında gündüzünde oruç tutmak, geceleyin nafile ve kaza namazları kılmak öne çıkar. Bu ibadetlerle birlikte, Kur'an okuma, dua etme, sadaka verme gibi amelî ibadetler de Miraç Kandili'nde sıkça gerçekleştirilen pratiklerdir.

Miraç Kandili Duası! Miraç Kandili Gecesi’nde Hangi Dualar Ve Sureler Okunur? Miraç Kandili Duası! Miraç Kandili Gecesi’nde Hangi Dualar Ve Sureler Okunur?

Ancak Miraç Kandili'ne özel bir ibadet bulunmamakta ve cemâatle toplanarak namaz kılma uygulaması bid'at olarak nitelendirilmektedir. Önemli olan, bu özel gecede kalbin samimi bir şekilde Allah'a yönelmesi, günahlardan arınma ve dualarla yakarma sürecidir. İslam İlmihali'nde belirtildiği gibi, Miraç Kandili'nde özel cemâat namazları sünnet değildir ve mekruh kabul edilir.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

Kaynak: HABER MERKEZİ