İllerin ekonomik görünüm ve sektörel yapılarına dair yapılan çalışmalar da mevcut potansiyeli ortaya koymak adına olduğu gibi avantajlı alanlar ile dezavantajlı alanların kamuoyu ile paylaşılarak kamuoyuna bu yönde yönlendirme yapılması anlamı da taşıyor.

BEBKA tarafından paylaşılan Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı 2014-2013 Raporunda bölge ekonomisi genel olarak analiz edildiğinde, ülke genelinde olduğu gibi, tarım sektöründeki azalış ve hizmetler sektöründeki artış dikkat çekiyor.

Bölge, aynı zamanda, ülke içinde en fazla katma değer yaratan ilk 5 bölge arasında sanayi katma değeri açısından İstanbul'dan sonra ikinci sırada geliyor. Eskişehir'de seramik, havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya, makine-metal, madencilik ve taş ocakçılığının ön plana çıktığı; bu sektörlerde kümelenme girişimlerinin ve potansiyelinin yüksek olduğunu söylemek gerekiyor.


TARIM AZALIYOR HİZMETLER ARTIYOR