MADDE:1 Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda adresi, muhammen bedeli geçici teminatı ve kiralama süresi belirtilen 1 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1.ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE:2 Açık artırma ihalesi 01.06.2023 Perşembe günü saat 14:00 da Belediye toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

MADDE:3 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:

Özel Kişilerden 

a. Adres beyanı.

b. Vukuatlı aile Nüfus Kayıt Örneği.

c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

d. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.

e. Özel kişilerin belediyeye kira, vergi, vb. borcunun olmadığına dair, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)                                                                                                                                                                                                                                

f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

Tüzel Kişilerden:

a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,

b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,

c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.  

d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı.  

Tüzel kişiliğin büyük ortağının Belediyeye (Kira, Vergi ve vb.) borcu olmadığına dair, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.(Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)                                                                                                                                                           

 e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

MADDE:4 Ayrıntılı bilgi İhale Şartnamesinde yazılıdır. İhale şartnamesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 186,00.-TL’ye temin edilebilir.       

 Tel: 222 711 4035 Faks: 222 711 4527 İlanen Duyurulur.    

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

              SIRANO.

ADRESİ

AYLIK

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

KİRA BAŞLAMA TARİHİ

KİRA BİTİŞ TARİHİ

1

Hızırbey Mah./Mustafa Atışkan Cad./No:1/ (Spor Kompleksi)+OGÜ-MYO (Halı Sahası) /Sivrihisar

10.000,00 TL.

16.350,00 TL.

16.06.2023

31.12.2027

#İlangovtr                           Basın ilan no : ILN01829924

#ilangovtr Basın No ILN01829924