İLAN
T.C. ESKİŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/803 Esas

DAVALI : ANAS KAMAL SALIM IBLAO-Güllük Mah. Emek Sk. Bina No: 4 Daire No: 8 Tepebaşı/ ESKİŞEHİR
Davacı OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı ANAS KAMAL SALIM IBLAO arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;
Mahkememizce davalının dava dilekçesinde belirtilen adresine davetiye çıkarılmış, adresinde tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi,ön inceleme duruşma günü ve tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen Anas Kamal Salım Iblao'ya tebliğine karar verilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde; Eskişehir 8. İcra Müdürlüğü'nün 2021/8051 Sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi ile davalının %20'den aşağı olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
Ön İnceleme Duruşma Günü:''08/11/2023 günü saat 10:15'de HMK 139 md uyarınca duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelmediğinizde yargılamanın devamı halinde yokluğunuzdaki işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren İKİ HAFTA KESİN SÜREDE dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgelerin temini için açıklama yapmanız, bu hususları kesin sürede yerine getirmediğinizde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği'' hususu ile
Tahkikat duruşma günü: ''21/02/2024 günü saat 10:00'da belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca bir davetiyenin gönderilmeyeceği ve 150.Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği'' hususu, dava dilekçesi, ön inceleme duruşma günü ile tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı Anas Kamal Salım Iblao'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01895891