T.C. ESKİŞEHİR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Resmi İlanlar 2 Mayıs 2023 00:00
ESAS NO    : 2022/979 Esas
DAVALI    :ADEM KIZILKAYA- 149******44 -MEVLÜT ve MERYEM'den olma 1986 doğumlu .

Davacı Derya Kızılkaya tarafından  davalı Adem Kızılkaya aleyhine (boşanma) davası açılmış olmakla;
Mahkememizce dilekçeler aşamasında belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza  hiçbir şekilde tebligat yapılamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 
Belirtilen gün ve saatte (duruşma günü: 08/06/2023 günü saat 10:00) geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde HMK'nun 147/2 m. gereğince duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 

İLAN OLUNUR.
 
#ilangovtr Basın No ILN01821704