Örnek No:55*

2022/165 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/165 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 25193 Ada, 16 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu İ. Karaca' nın 162/1581 hissesinin satışıdır.Taşınmaz tapuda Zafer Mah. 25193 ada 16 parselde 262,68 m² alanlı arsada mesken amaçlı 2. katta 5 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı arsa pay payda oranı 162/1581 kat irtifakı olup Kat irtifakı kurulmuş olmasına rağmen parsel üzerinde yapılaşma olmayan boş arsa konumunda, bina inşa edilmemiş olup, inşaat ile ilgili hiç bir imalat yapılmamıştır. Tepebaşı Belediye Başkanlığı imar durum belgesine göre uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat mesken alanına isabet etmektedir. Kuş uçuşu Vilayet Meydanına 2.600 m., Çevre yoluna 50 m. mesafededir.Belediye hizmetlerinden yararlanmakta, ulaşımı otobüs dolmuş iledir.
Adresi : Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Zafer Mahallesi Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 262,68 m2
Arsa Payı : 162/1581
Kıymeti : 135.256,17 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: - Yönetim Planı 19/11/2015
- Tapu kaydındaki diğer beyan ve şerhler.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2023 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr                           Basın ilan no : ILN01830958

#ilangovtr Basın No Basın No ILN01830958