'Yerli otomobil' üretimi için ülkedeki en uygun şartları barındıran bölgenin Bursa-Eskişehir ve Bilecik bölgesi olduğunun vurgulandığı raporda bölgenin sahip olduğu avantaj ve dezavantajlar kamuoyuna duyuruldu. Raporda Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in ekonomik görünüm ve sektörel yapıları değerlendirildi.
Raporda otomotivde Bursa'nın, raylı sistemler ve havacılıkta Eskişehir'in, doğal taş rezervinde ise Bilecik'in sahip olduğu potansiyelin altı çizilirken Türkiye genelinde seramik sektöründe toplam istihdamın yüzde 25'inin Eskişehir ve Bilecik'te olduğu vurgulandı.

OTOMOTİV TEST MERKEZİ BURSA'DA
1. Yerli otomobil üretimi için ülkedeki en uygun şartları barındıran bölge konumunda olan TR41 Bölgesinde, sektörün özellikle uluslararası piyasada rekabet gücünün artırılması ve sektörün ülke içinde kalan katma değerinin yükseltilmesi için önemli bir ihtiyaç haline gelmiş olan otomotiv test merkezinin kurulması çalışmaları başlatılmıştır.

MOBİLYA DENİNCE İNEGÖL VE ESKİŞEHİR
2. Girdilerini büyük oranda yerli tedarikçilerden sağlayan mobilya sektörü, katma değeri bölge içinde kalan bir üretim yapısına sahiptir. Bu bakımdan sektör bölgede dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelmektedir. Bursa'nın İnegöl ilçesi başta olmak üzere Eskişehir'de de önemli bir potansiyeli olan sektörde, markalaşma konusunda bölgedeki mobilya firmaları tarafından yürütülen çalışmalar önemli aşama kaydetmiştir. Fakat özellikle tasarım ve marka haklarının korunmasına yönelik yapılacak çalışmaların geliştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik ciddi tedbirlerin alınması, sektörün öncelikli ihtiyaçları arasındadır.

ÜLKEDE SERAMİKTE HER DÖRT ÇALIŞANDAN BİRİ ESKİŞEHİR-BİLECİK'TE
3. Karo üretimi, sağlık gereçleri, sofra ve süs eşyası, refrakter ve teknik seramik olarak ele alınan seramik sektöründe TR41 Bölgesi ülke genelinde söz sahibi olduğu gibi uluslararası alanda da tanınır bir konumdadır. Eskişehir ve Bilecik'te seramik sektörü istihdamı, ülke geneli seramik sektörü istihdamının 25%'ini oluşturmaktadır. Firmalar arası işbirliği, ortak alım, ortak üretim ve lojistik alanlarında belli başlı stratejilerin ortaya konulması ve uygulanması, aynı zamanda kümelenmiş olan sektörün hedeflediği kazanımların somutlaştırılmasında büyük fayda sağlayacaktır.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ÇOK FAZLA
4. TR41 Bölgesinde tekstil, hazır giyim ve deri sektörü önemli ölçüde istihdam ve dış ticaret fazlası yaratmasına rağmen küresel rekabet için acil dönüşüme ihtiyacı bulunmaktadır. Sektörün önemli problemleri arasında, kayıt dışı istihdamın oldukça yüksek olması, fason üretime yönelik üretim anlayışının yaygınlığı yanında kayıt dışı firmaların da yoğun olarak faaliyet göstermesi, sektörün rekabetçiliğini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu anlamda sektörün mevcut üretim anlayışı ve yapısından daha üst teknolojik ve teknik üretime yönelmesi, sektördeki mevcut rekabetçiliğin düzeyinin artırılması için önem arz etmektedir.

HAVACILIK VE RAYLI SİSTEMLER ESKİŞEHİR MERKEZLİ
5. Havacılık ve raylı sistemler sektörü ağırlıklı olarak Eskişehir'de ön plana çıkmaktadır. Havacılık sektörü, dış ticaret fazlası veren ve yüksek katma değer yaratan bir sektör olarak karışımıza çıkarken raylı sistemler sektörü bir kamu kuruluşu olan TÜLOMSAŞ etrafında şekillenmektedir. Havacılık ve raylı sistemler sektörlerinin, özellikle savunma sanayi, taşımacılık ve ulaşım açısından önümüzdeki yıllarda önemli bir atılım yapması beklenmektedir. Bu kapsamda Eskişehir'in Alpu ilçesinde raylı sistemler sektörüne yönelik bir mükemmeliyet merkezi kurulması planlanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren bazı firmaların (özellikle raylı sistemler alanında) önemli çalışmalar imza attığı görülmektedir. Özellikle, Bursa'da 2012 yılında Türkiye'nin ilk yerli tramvayı üretilmiş olup bu tramvayın önümüzdeki dönemde seri üretimi hedeflenmektedir.

BÖLGE DOĞALTAŞ REZERVİ AÇISINDAN ÇOK ZENGİN
6. TR41 Bölgesi doğal taş rezervleri ve üretimi açısından oldukça zengindir. Özellikle Bilecik ili bu alanda ön plana çıkmaktadır. Bursa ve Eskişehir illeri de hem üretim hem de istihdam açısından bu sektörde önde gelen illerdendir. Bilecik Beji ve Gemlik Diyabaz, uluslararası piyasada en çok tanınan ve bölge ile özdeşleşmiş mermer çeşitleri arasında yer almaktadır. Üretim kalitesindeki artışa paralel olarak, bu sektörde çalışan teknik ve idari personelin satış, pazarlama ve verimlilik alanlarında da ivme kazanmış olması, markalaşma ve tanıtım ile birlikte bu sektörün gerçek potansiyelinin ortaya konulmasına olanak sağlayacaktır.

METALDE MİKTAR ODAKLI ÜRETİM ANLAYIŞI VAR
7. Bölgemizde en fazla istihdamın sağlandığı ikinci sektör makine-metal sektörüdür. Bursa ili makine üretimi yanında özellikle takım tezgahları imalatı ile de ön plana çıkmaktadır. Özellikle yassı, vasıflı, paslanmaz, kaplanmış veya daha özel demir-çelik ürünlerine yönelim artmış olmakla birlikte ülkemizde ve bölgemizde belli başlı firmalar dışında, genel olarak hala miktar üretimi odaklı bir anlayışın mevcut olduğu görülmektedir. Sektörde özellikle ülke ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dönüşümün sağlanması başlıca sektörel hedeflerdendir.

ELEKTİRKLİ MAKİNE ÜRETİMİ ESKİŞEHİR'DE YOĞUNLAŞIYOR
8. TR41 bölgesinde, özellikle Eskişehir'de önde gelen elektrikli makine ve teçhizat üretimi ana ve yan sanayisi ile birlikte ciddi bir katma değer ve istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Özellikle Eskişehir'de beyaz eşya ana ve yan sanayinin sektörünün önemli bir yoğunlaşma göstermektedir. Bölge genelinde özellikle elektrik motoru, jeneratör, transformatörler ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları ithalatının ihracat miktarlarına kıyasla oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısı ile bu alanda yapılacak Ar-Ge ve üretim çalışmaları, hem bölge ihtiyacına cevap verebilecek hem de dış ticaret önemli katkı yapacaktır.

KİMYA SEKTÖRÜ KİLİT SEKTÖR OLMA YOLUNDA İLERLİYOR
9. Bölgemizde, çok çeşitli sanayi dallarının var olması bu sektörlere önemli derecede girdi sağlayan kimya sektörünü kilit sektörlerden biri konumuna getirmiş ve gelişmesine olanak sağlamıştır. TR41 Bölgesi, 2012 yılı verilerine göre ülke kimya sanayi sektöründe istihdam edilenlerin 10%'undan fazlasına sahip olmakla birlikte firma sayısı olarak da bu oran 7%'ye yaklaşmaktadır. Ülke içinde olduğu gibi bölgede de kimya sektörünün ithalat bağımlılığı oldukça yüksektir. Kimyasal ürünlerin temel hammaddelerinin petrol ürünleri kaynaklı olması ve ülke genelinde buna yönelik kaynakların oldukça sınırlı olması, hem ülke hem de bölgede bu sektörde dış ticaret açığı oluşmasına neden olmaktadır.

ESKİŞEHİR'DE FIRIN ÜRÜNLERİ, KAKAO, ÇİKOLATA VE ÜRÜNLERİ
10. Un ve unlu mamuller, et ve süt ürünleri, meyve ve sebzelerin işlenmesi, çikolata ve şekerleme üretimi TR41 bölgesinin ülke genelinde ön plana çıktığı gıda sanayi alanlarıdır. Bölge genelinde, her üç ilde de ihracatta özellikle işlenmiş sebze ve meyve ürünleri ön plana çıkarken Bursa'da bunun dışında özellikle süt ve süt ürünleri ile alkolsüz içecekler, maden ve memba suları; Eskişehir'de fırın ürünleri, kakao, çikolata ve ürünleri; Bilecik'te Bursa'da olduğu gibi süt ürünleri gıda sanayinin önemli ihracat alanlarından biridir. Bölgede en çok öğütülmüş tarım ürünleri ile bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların ithalatı yoğun olup bu alanlarda yapılacak yatırımların sektöre ivme kazandıracağı görülmektedir.