Milli Mücadele’nin her aşaması destansı bir mücadeledeydi ve bin bir zorlukla yürütüldü. Bu mücadeleye liderlik eden ve karşılaşılan zorlukları büyük ustalıkla bertaraf eden Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş için ilk işaret fişeğini 13 Kasım 1918’de İstanbul’da ateşledi. Dolmabahçe açıklarında demirleyen düşman gemilerine karşı “geldikleri gibi giderler” diyerek direnişi başlattı.

Atatürk Anadolu’ya geçtikten sonra yorgun olan halkı sabırla örgütlemeye çalıştı. Yayınladığı genelgelerde, başkanlık yaptığı kongrelerde sürekli halka dayandı, milli iradeyi baş tacı etti. Meşruiyeti savundu.

Maltepe'de kan donduran olay: Su kuyusunda ölü bulundu! Maltepe'de kan donduran olay: Su kuyusunda ölü bulundu!

Hiç kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk andan itibaren stratejik planı ülkeyi işgal eden orduları yenilgiye uğratmaktı. Bağımsızlığı sağlamaktı. Ama Onun en büyük sırrı Osmanlı’nın yıkıntıları üzerinde ulusal egemenliğe dayalı çağdaş bir devlet kurmaktı.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması bu sırrın simgesiydi. Meclis’in açılması halkın temsilini ve birliğini ifade etmişti. TBMM’ni biricik kılan dünya tarihinde ilk kez çoğulcu ve demokrat bir parlamentonun savaşın karargâhı olması ve savaşı yönetmesiydi. TBMM ihtilalci bir Meclisti ve yeni Türk devletini kurmuştu.

İşte Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü istikbali inşa edecek çocuklara armağan ederek ölümsüzleştirdi. Çünkü Büyük Atatürk’e göre çocuklar umuttu, gelecekti ve barıştı.

Esgroup olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, çocuklarımıza laik, demokratik Cumhuriyet’in şemsiyesi altında güzel bir gelecek diliyoruz.

Özgür Fetih Demirdaş

ESGROUP Yönetim Kurulu Başkanı

Editör: Tuğçe Kaş