Asr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden birisidir ve bütün nasihatlerin özü sayılır. Ayrıca Vel Asr olarakta bilinir. ‘’Asr’’ kelimesi, “zaman, çağ, ikindi vakti” anlamlarına gelir. Asr Suresi 3 ayetten oluşmuştur. Namazda okunan başlıca surelerden birisi olması nedeniyle Asr Suresi okunuşu ve anlamı en sık araştırılan konulardandır. İşte Asr Suresi'nin Okunuşu, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları ve merak ettiğiniz tüm konular haberin detayında...

Asr Suresi Arapça Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Vel'asr.

2- İnnel'insâne lefî husr.

3- İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı vetevâ savbissabr.

 

Asr Suresi Türkçe Anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Asr´a yemin olsun ki,

2- insan mutlaka bir ziyandadır.

3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır

 

Asr Suresi Arapça Yazılışı

Asr Suresi Dinle

9 Şubat 2024 Cuma hutbesi konusu ve tam metni 9 Şubat 2024 Cuma hutbesi konusu ve tam metni

 

Asr Suresi Fazileti

Hadis kaynaklarında Asr Suresi'nin faziletine dair bazı bilgiler yer almıştır. Bu konuda bazı hadisler şöyle ifade edilmiştir: Ashaptan iki kişi birbirleriyle karşılaştıklarında, Asr Suresi'ni okumadan ve selam vermeden ayrılmazlarmış. (Beyhakī, III, vr. 174b) Ancak, bu sureyi okumanın faziletine dair bazı müfessirler, Übey b. Kâ'b'dan nakledilen ve "Allah, Asr Suresi'ni okuyanın günahlarını affeder ve o kimse, hak ve sabrı tavsiye edenlerden olur" şeklindeki meâlindeki hadisin mevzû (uydurma) olduğunu belirtmişlerdir.

Asr Suresi Önemi

Asr suresi ismini, ilk ayette geçen çağ, geçen zaman ve ikindi vakti kelimelerinden almıştır. Bu sürenin önemi, insanın bulunduğu kötü durumdan Allah inancı ve iman ile çıkacağıdır. Asr suresinde kişinin sabır etmesi durumunda mükafata nail olacağı belirtilmiştir.

Asr Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

Asır suresi insanın en samimi şekilde Allah'a sığınması ve iman etmesi için okunur. Asr suresi hastalığa veya sıkıntıya düşüldüğü anda okunabilir. Bu sureyi okuyan kişiler Allah yolunda iman edip ilerlerler. Yüce Allah Asr suresinde kur'an-ı Kerim'deki bütün ilimleri içinde bulunduran sure demiştir. Asr suresi her vakit okunabilen sure neredendir. Bu sureyi Günde 70 defa okuyanlar sıkıntıdan ve kederden kurtulur. Asr suresini okuyan hastalar şifa bulur.

Asr Suresi Özellikleri

Asr suresi 3 ayet 14 kelimeden ve 73 harften oluşmaktadır. Mustafa göre 103 sırada indirilmiştir Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. Kısa sure grubunda yer alır. Kur'an-ı Kerim'deki en kısa surelerden biridir. Asr suresinde yemin edilerek başlanır. Yeminli surelerin 23. ve sonuncusudur. Hakka samimiyetle uymayı ve sabrı öneren suredir.

Asr Suresi Nasıl Ezberlenir?

Asr suresi, kolay teknikler ile ezber yapılabilir. 3 ayetli bir sure olduğu için her ayeti 10 defa tekrar ederek kolaylıkla ezber yapılmış olur. Asr suresinde her bir ayet on defa tekrar edilerek bir zincire bağlanmış olur.

Asr Suresi Ölülere Okunur Mu?

Vefat etmiş kişiler için dua etmek maksadı ile Asr suresi okunabilir. Belli bir sayı olmaksızın birden fazla Asr Suresi okuyarak sevabını vefat etmiş yakınlarınızın ruhlarına hediye edebilirsiniz.

Asr Suresi Şifa İçin Okunur Mu?

Asr suresi şifa veren surelerdendir. Bütün sıkıntılara ve hastalıklara karşı Asr suresi okunabilmektedir. Bu sure özellikle ateşli hastalar için okunur. Surenin tesirini artırmak için sürekli okumak gerekir. Hastaya 70 defa okunduğu zaman o hasta şifa bulur. Asr suresi suya okunup hasta kişiye ne içilebilir bu sayede hasta kişi şifa bulur.

Editör: Tuğçe Kaş