AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan’dan öğretmenler günü ziyareti AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan’dan öğretmenler günü ziyareti

Eskişehir'de, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, Vali Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in katılımıyla "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı gerçekleştirildi.
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen tarafından verilen konferansta, pek çok kamu kurum ve kuruluşunun idarecileri ile personeli hazır bulundu.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör, yaptığı konuşmada, kamuda etiğe dayalı bir sistemin oluşturulması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Kurulun kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek üzere hayata geçirildiğini aktaran Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Etik, 'kişinin davranışlarına temel oluşturan ahlak ilkelerinin tümü' olarak tanımlanmaktadır. Bu davranış ilkeleriyle ulaşılmak istenen amaç, yönetim sistemi ile toplumda yolsuzluğu ve yozlaşmayı önlemek, güven ile dürüstlüğü hakim kılmaktır. Etik, adalet, liyakat, hakikat, hakkaniyet ve dürüstlüktür. Etik, insanlığa, doğaya ve yaşama saygıdır. Günümüzde etik konusu ve buna ilişkin düzenlemeler, küresel bir nitelik kazanmıştır. Yönetim sisteminin kalitesi, etik davranış ilkelerinin uygulanma ve yerleşme düzeyiyle yakından ilgilidir."

“KAMUSAL KAYNAKYLARIN KULLANIMINDA EŞİTLİK ÇOK ÖNEMLİ”
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da davranış, kural ve ilkelerin tümünün etiğin karşılığı olduğunu dile getirdi.
Etik çerçevesinde bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelinin araştırıldığının altını çizen Aksoy, "Etik, temelde doğru ve yanlış davranış, değer ya da tutumların standartlarını belirlemeye çalışmaktadır. Etiğin, insanlığa ne yapıp yapmaması gerektiğini söyleyen değerler bütünü olduğu, kamu yönetiminin temelini insan unsurunun oluşturduğu düşünüldüğünde kamu yönetimindeki önemi anlaşılacaktır. Özellikle kamusal hizmetlerin sunumunda ve kamusal kaynakların kullanımında eşit, adil bir uygulamanın gerçekleşmesi açısından kamu yönetimi etiği, ayrı bir önem arz etmektedir" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise etiğin hayatı boyunca önemsediği kavramlardan birisi olduğunu ifade etti. Kamu yönetimindeki etiğin başında dürüstlüğün geldiğini vurgulayan Büyükerşen, "İkincisi ise şeffaf, yani hesap verebilir olmak, kamu çalışanının kişisel menfaatleri için değil, vatandaşa hizmet anlayışıyla çalışması ve liyakat esasına dayanan bir yönetim biçimi demektir. Ayrıca bu ve benzeri konularda yapılan şikayetleri incelemek, soruşturmak ve karara varmaktır. Bu ilke ve amaçlar, her yönüyle devlet olmanın, vatandaşa gereği gibi hizmet götürebilmenin ana koşullarıdır" diye konuştu.