Beled Suresi, Kur’an-ı Kerim’deki sıralamayla 90. sırada bulunmaktadır.  Beled Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 20 ayettir. Sure adını ilk ayetteki "el-Beled" kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde anlamına gelmektedir. İşte Beled Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları...

Beled Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. La uksimü bilhazelbeledi.

2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.

3. Ve validin ve ma velede.

4. Lekad halaknel'insane fiy kebedin.

5. Eyahsebü en lenyakdire 'aleyhi ehadün.

6. Yekulü ehlektü malen lübeden.

7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.

8. Elem nec'al lehu 'ayneyni.

9. Ve lisanen ve şefeteyni.

10. Ve hedeynahünnecdeyni.

11. Felaktehamel'akabete.

12. Ve ma edrake mel'akabetü.

13. Fekkü rekabetin.

Nahl Suresi Okunuşu- Nahl Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları (Diyanet Meali & Dinle) Nahl Suresi Okunuşu- Nahl Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları (Diyanet Meali & Dinle)

14. Ev ıt'amün fiyyevmin ziy mesğabetin.

15. Yetiymen za makrebetin.

16. Ev miskiynen za metrebetin.

17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.

18. Ol,eke ashabülmeymene.

19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti.

20. 'Aleyhim narün mü'sadetün.

Beled Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla

1. Yemin ederim bu beldeye.

2. Ki, Rasûlüm sen bu beldede yaşamaktasın.

3. Yine yemin ederim babaya ve çocuğuna ki:

4. Biz insanı dünya ve âhirette karşılaşacağı pek çok zorluk içinde yarattık.

5. Yoksa o, kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6. İslâm'a düşmanlık yolunda övünerek: "Yığın yığın servet tükettim" diyor.

7. Yoksa, kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8. Biz ona vermedik mi iki göz?

9. Bir dil ve iki dudak?

10. Biz ona hayır ve şer iki yolu da gösterdik.

11. Fakat insan, sarp yokuşu aşmak için bir gayrete soyunmadı.

12. Sen o sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin?

13. Bir köleyi veya esiri hürriyetine kavuşturmaktır.

14. Yahut bir salgın açlık gününde yemek yedirmektir;

15. Ya bir akraba olan yetîme,

16. Veya toprağa uzanıp kalmış, hiçbir şeyi olmayan yoksula.

17. Bir de iman etmek ve birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

18. Böyle yapanlar, amel defterleri sağlarından verilecek olan uğurlu ve mutlu kimselerdir.

19. Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, onlar da amel defterleri sollarından verilecek olan uğursuz ve bedbaht kimselerdir.

20. Onların cezası ise, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış olan bir ateşte yanmak olacaktır.

Beled Suresi Arapça Yazılışı

Beled Suresi Dinle

Beled Suresi Konusu

Bu surede, çeşitli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılışı ve hayat mücadelesi anlatılmaktadır. Aynı zamanda, güç ve servetlerine güvenerek Allah'a karşı gelenlerin nasıl aldatıldığı, insanın hem maddi hem manevi birçok nimetle donatıldığı, hayır ve şer yollarının gösterildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, yardımlaşma, iman ve sabır gibi konulara vurgu yapılırken, müminlerle inkârcılar arasında kısa bir karşılaştırma yapılmıştır.

Beled Suresi Faziletleri

  • Günde yedi kere okunursa ahirette hesap vermeyi kolaylaştırır.
  • Beled sûresi düzenli okunduğu takdirde, göz ağrılarını dindirir ve Allah'ın izniyle daha sağlıklı gözlere kavuşmayı sağlar. Aynı zamanda, bağırsak sağlığına birebirdir.
  • Kişinin üzerinde Beled sûresini taşıması çok hayırlıdır. İnsanlar tarafından sevilir ve sayılır, söyledikleri ve istekleri kabul görür, itibar sahibi olur.
  • Bu sûreyi okuyan kişi selamete çıkar, şeref, heybet, asalet, gönül zenginliği ve cömertliği gibi güzel vasıflara sahip olur.
  • Maddi sıkıntıları olan, yaptığı işin sonunu bir türlü getiremeyen, iş bulamayan, başarısız olan, ev sahibi olmak isteyen fakat maddi imkanlara sahip olamayan insanların okuması faydalıdır.

Beled Suresi Adetliyken Okunur Mu?

Adetliyken Beled Suresi okunabilir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e dokunulamayacağı için ezberden okunmalıdır.

Beled Suresi Abdestsiz okunur mu?


Beled sûresini abdestsiz okumakta bir sakınca yoktur. Hatta Kur'an haricinde farklı bir kaynaktan da okunabilir.

Editör: Tuğçe Kaş