Zilzal Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 99. Suresinde olan ve toplanda 8 ayetten oluşur. Halk arasında Zelzele Suresi olarakta bilinmektedir. Türkçe deprem, sarsıntı anlamlarına gelmektedir. Zilzal Suresi Okunuşu en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Zilzal Suresi Okunuşu- Zilzal Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri hakkında detaylı bilgi haberimizin devamında…

Zilzal Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İza zülziletil erdu zilzaleha
2- Ve ahracetilerdu eskaleha
3- Ve kalel insanü ma leha
4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5- Bienne rabbeke evha leha
6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresi Türkçe Okunuşu ve Meali

1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
3- Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.
5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Zilzal Suresi’nin Konusu

Zilzal Suresi'nde temel olarak kıyamet kopması anındaki dehşet verici hallerden söz edilmektedir. Sure, yerin büyük bir sarsıntı ile sarsılacağı ve içindeki ağırlıkları dışarı atacağı ifadeleri ile başlamaktadır. Surede ayrıca dünyada işlenen hayır ve şerrin karşılığının ahirette ödül ya da ceza olarak alınacağı vurgulanmıştır.

Zilzal Suresi’nin Fazileti

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Zilzal Suresi fazileti ile ilgili olarak birçok hadis kaynağında çeşitli bilgiler yer almıştır. Aşağıda yer alan hadislerde Zilzal Suresinin önemine vurgu yapılmıştır.

Zilzal Suresi ile ilgili bir hadise göre, bir sahâbî Resûlullah'ın huzuruna gelip kendisine Kur'an okutmasını istemiş, Hz. Peygamber "elif lâm râ'", "hâ mîm" veya tesbih kavramıyla başlayan sûrelerden okumasını söylemiş, sahâbî bunların her biri için, "Yaşım ilerlemiş, kalbim sıkıntılı hale gelmiş, dilim de kalınlaşmış" şeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sûre okutmasını talep etmiştir. Resûl-i Ekrem ona Zilzâl sûresini okutmuştur. Sahâbî okumasını bitirince, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar buna başka bir şey ilâve etmeyeceğim" demiş ve oradan ayrılmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle demiştir: "Bu adam kurtuluş yolunu bulmuş, kurtuluş yolunu bulmuştur" (Müsned, II, 169; a.e. [Arnaût], XI, 139-141; Ebû Dâvûd, "Şehru ramażân", 9; İbrâhim Ali, s. 302-303, 360-361).

Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste de Resûlullah, Zilzâl sûresinin Kur'an'ın yarısına, İhlâs'ın üçte birine, Kâfirûn sûresinin de dörtte birine denk geldiğini söylemiştir (Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 10; İbrâhim Ali, s. 360-363; Kâfirûn sûresiyle ilgili beyanın sıhhati hakkında bk. DİA, XXIV, 149). Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Zilzâl sûresinin Kur'an'ın yarısına denk gelişini onun içerdiği hükümlerin dünyaya ve âhirete dair olmasına, sûrenin âhiret ahkâmını kısaca içermesi özelliğine bağlamıştır.

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Zilzal Suresi fazileti ile ilgili olarak birçok hadis kaynağında çeşitli bilgiler yer almıştır. Aşağıda yer alan hadislerde Zilzal Suresinin önemine vurgu yapılmıştır.

Zilzal Suresi ile ilgili bir hadise göre, bir sahâbî Resûlullah'ın huzuruna gelip kendisine Kur'an okutmasını istemiş, Hz. Peygamber "elif lâm râ'", "hâ mîm" veya tesbih kavramıyla başlayan sûrelerden okumasını söylemiş, sahâbî bunların her biri için, "Yaşım ilerlemiş, kalbim sıkıntılı hale gelmiş, dilim de kalınlaşmış" şeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sûre okutmasını talep etmiştir. Resûl-i Ekrem ona Zilzâl sûresini okutmuştur. Sahâbî okumasını bitirince, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar buna başka bir şey ilâve etmeyeceğim" demiş ve oradan ayrılmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle demiştir: "Bu adam kurtuluş yolunu bulmuş, kurtuluş yolunu bulmuştur" (Müsned, II, 169; a.e. [Arnaût], XI, 139-141; Ebû Dâvûd, "Şehru ramażân", 9; İbrâhim Ali, s. 302-303, 360-361).

Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste de Resûlullah, Zilzâl sûresinin Kur'an'ın yarısına, İhlâs'ın üçte birine, Kâfirûn sûresinin de dörtte birine denk geldiğini söylemiştir (Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 10; İbrâhim Ali, s. 360-363; Kâfirûn sûresiyle ilgili beyanın sıhhati hakkında bk. DİA, XXIV, 149). Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Zilzâl sûresinin Kur'an'ın yarısına denk gelişini onun içerdiği hükümlerin dünyaya ve âhirete dair olmasına, sûrenin âhiret ahkâmını kısaca içermesi özelliğine bağlamıştır.

Zilzal Sures Dinle

Dilek Duası Okunuşu, Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı : Dileklerin Kabul Olması İçin Okunabilecek Dualar Nelerdir? Dilek Duası Okunuşu, Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı : Dileklerin Kabul Olması İçin Okunabilecek Dualar Nelerdir?

Zilzal Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

Zilzal Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 599. Sayfada başlayıp aynı sayfada biter ve 30. cüzde yer alır.

Zilzal Suresi Ne Zaman Okunur?

Zilzal Suresi, herhangi bir zamanda ve mekânda okunabilen evrensel bir suredir. Bu sureyi sadece deprem anlarında okumak gerektiği düşüncesi yaygındır; ancak surede anlatılanlar, depremin ötesinde kıyamet günündeki büyük felaketlere vurgu yapmaktadır. Zilzal Suresi'nin tefsirine göre; yeryüzündeki hazinelerin açığa çıkması, kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması, yer altındaki madenlerin, gazların ve lavların ortaya çıkması gibi büyük olaylar gerçekleşecektir.

Hz. Enes'in rivayetine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "İza Zülzilet suresi, Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denktir." (Tirmizi)

İbnu Abbas'ın rivayetine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "İza Zülzilet suresi, Kur'an-ı Kerim'in yarısına denktir. Kul hüvallahü ehad (İhlas) suresi, Kur'an-ı Kerim'in üçte birine, Kul ya eyyühe'l Kafirun suresi ise Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denktir." (Tirmizi)

Zilzal Suresi Adetliyken Okunur Mu?

Zilzal suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

Zilzal Suresi Deprem İçin Okunur Mu?

Zilzal Suresi, toplum arasında genellikle deprem anlarında okunması gereken bir sure olarak bilinse de, aslında surede depremden ziyade kıyamet gününün dehşeti ve ansızın karşılaşacağımız o günün vahşeti üzerinde vurgulanmaktadır.

Editör: Tuğçe Kaş