Bir maden şirketinin Çanakkale’den 2 milyon 700 bin ton cevheri taşıyarak Eskişehir Kaymaz mahallesinde üçüncü atık havuzu oluşturup, işlemesini içeren “Bakanlık ÇED Olumlu Raporuna”, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yürütmenin durdurulması talebiyle Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada mahkeme, Büyükşehir’in itirazını haklı bularak ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 

Bir maden firmasına ait Çanakkale Serçiler ve Terziler köyü civarındaki Altın Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi’nden ayrı planlanan Sivrihisar Kaymaz Mahallesi Altın ve Gümüş Madeni Üçüncü Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi (Madt-3) Projesi ile ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma talebi ile açtığı davada mahkeme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen 15/08/2023 tarih ve 7210 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının “Hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu işlemin, hukuk aleminde varlığı sürdürmesi durumunda, projeye ilişkin izin, onay ve ruhsat işlemlerinin devam edeceği dikkate alındığında, çevre ve insan sağlığı açısından telafisi güç ve imkânsız zararlar doğurabileceği açıktır.” ifadelerine yer vererek yürütmesini durdurdu.

Eskişehir'de bayram yaklaştı, siparişleri arttı! Eskişehir'de bayram yaklaştı, siparişleri arttı!

İlgili maden şirketi tarafından Eskişehir Kaymaz mahallesindeki Altın Madeninin mevcut olan 2 adet atık havuzuna ilave olarak 3. atık havuzunun yapılması için hazırlanan ÇED Raporu’nun Bakanlık tarafından onaylanması sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karar hakkında hukuki süreci başlatmıştı.

Kaymaz’daki altın madeninin Üçüncü Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi (MADT-3) Projesi için hazırlanan ÇED Raporunun içinde, Çanakkale’den 2 milyon 700 bin ton cevherin, günde 149 kamyon ile 490 km uzaklıktaki Eskişehir Kaymaz mahallesine taşınarak zenginleştirme yapılması isteniyordu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Hukukun üstünlüğüne inanarak şehrimizin havasına, suyuna ve toprağına sahip çıkmaya devam ediyoruz! Bir maden şirketinin Çanakkale’den 2 milyon 700 bin ton cevheri taşıyarak Kaymaz Mahallemizde üçüncü atık havuzu oluşturarak işlemesini içeren “Bakanlık ÇED Olumlu Raporuna” karşı açtığımız iptal davası sonuçlandı. Mahkeme itirazımızı haklı bularak yürütmenin itiraz yolu kapalı olacak şekilde durdurulmasına karar verdi. Kaymaz'ın maden çöplüğüne dönüşmesini engelleyen bu kararın başta Sivrihisar halkı olmak üzere tüm Eskişehirlilere hayırlı olmasını diliyorum. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da şehrimize zarar verecek her türlü projenin karşısında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN