Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam Sen) ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyeleri giyim yardımı hakları için basın açıklamasında bulundu. DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan ESM İI Temsilcisi Gökhan Soysal, “Siyasal iktidar kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldınlara, hak gasplarına devam ediyor. KİT’lerde ve kamu kurumlarında emekçilerin giyim yardımı hakkı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kurumiara 8 Mart'ta yazmış olduğu tehdit dolu yazı gerekçe gösterilerek gasbedilmek isteniyor” dedi. 

Eskişehir'de soğuk hava dalgası: Perşembe'den itibaren... Eskişehir'de soğuk hava dalgası: Perşembe'den itibaren...

"GİYİM YARDIMI DERHAL ÖDENMELİ"

Yetkili sendika olan Memur-Sen’in sorunları çözmediğini belirten Soysal, “Gelinen noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu emekçilerinin giyim yardımı hakkını gasbetmek istemekte ve mevzuata aykırı şekilde verilecek giyim yardımı bedelinin sorumlulardan tahsil edileceğini, ilgililer hakkında idari süreçlerin başlatılacağını belirterek kurum yönetimlerine aba altından sopa göstermektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımı engellemenin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığının 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni öne sürmektedir. Bu nasıl bir tasarruftur ki kamuda üç beş maaş alan bürokratlara, lüks makam araçlarına, iktidar sahiplerinin şatafatına, sermayenin affedilen vergilerine uğramazken, her fırsatta emekçinin cebine göz dikmektedir” ifadelerini kullandı. İşçiler üzerinden uygulana kemer sıkma politikasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Soysal, “Hazine ve Maliye Bakanlığı'na buradan bir kez daha sesleniyoruz. Elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin! Giyim yardımı tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde derhal ödenmelidir” diyerek sürecin takipçisi oalcaklarını söyledi.

Muhabir: M. ANIL AKSOY