Eskişehir’in Odunpazarı İlçesinde bulunan 4 adet projede toplam 2 bin 297 adet konut yer alıyor.

Konut belirleme kurası 22 Kasım 2023 Perşembe Saat 11.00’de TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacak. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 4 Aralık 2023 - 22 Mart 2024 tarihleri arasında imzalanacak.

Beşer katlı apartmanlardaki bulunduğu konum ve büyüklüğüne göre fiyatı 1,1 milyon lira ile 1,5 milyon lira arasında değişen 2+1 konutların 180 ay vadeli olarak aylık taksit ödemeleri 6 bin ile 7 bin 250 arasında değişiyor.

3+1 büyüklüğündeki konutların fiyatı ise 1,4 milyon ile 1,8 milyon lira arasında yine bulunduğu kata ve büyüklüğe göre değişiyor. Bu konutların hak sahipleri aylık 7 bin 400 ile 9 bin lira arasında taksit ödeyecek. Anahtar teslim tarihinde, geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin tahsil edilecek.

Konutu belirlenemeyen hak sahiplerine, sözleşme imzalama sonrası kalan konutlar tahsis edilecek. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; yüzde 10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek. Peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacak. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre idarece belirlenecektir. Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 yıl sonra sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecek. Konutların peşinat bedeli üzerinden yüzde 0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde 5 BSMV satış aşamasında banka tarafından tahsil edilecek. Alıcılar konut satış bedelinin yüzde 1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebilecekler.

TOKİ’nin açıklaması şöyle:

Sözleşme Aşamasında ibraz edilecek belgeler:

Başvurulan projenin bulunduğu il nüfus kütüğüne kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden/ e-devletten alınacak başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019/Ocak 2020 ayı) 1 yıldır projenin bulunduğu ilde ikamet ettiğini gösterir belge, hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019 veya Ocak 2020 ayı) en fazla net 5 bin 500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.) Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa sosyal güvenlik kurumundan çalışmadığına dair belgeyi ibraz edeceklerdir. Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az yüzde 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri:

Konutlar yüzde 10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sözleşme aşamasında projenin bulunduğu il sınırları içinde başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019 veya Ocak 2020 ayı) son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya il nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Cayma Hakkı:

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

Teslim İşlemleri:

Konutlar 36 ay içinde teslim edilecektir.

Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecek. Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir.

Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür. İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt metrekare ve net metrekare büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net metrekare hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net metrekare hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Gayrimenkul satış işlemleri özel hukuk hükümlerine tabidir.

SÜMEYRA BALCI