Gaşiye Suresi, Kur'an-ı Kerim'in seksen sekizinci suresidir. Mekke döneminde nazil olmuş olup toplamda 26 ayetten oluşmaktadır. Sure, adını ilk ayette geçen "el-Gaşiye" kelimesinden almıştır, bu kelime "bürüyen" veya "örtülen" anlamına gelir. Ayrıca, Allah'ın varlığına dair deliller de surede vurgulanmıştır. İşte Gaşiye Suresi Türkçe okunuşu, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydalarıyla ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında...

Gaşiye Suresi Okunuşu

1- Hel etake hadiysülğaşiyeti

2- Vücuhün yevmeizin haşi’atün

3- Amiletün nasıbetün

4- Tasla naren hamiyeten

5- Tüska min ‘aynin aniyetin

6- Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın

7- La yüsminü ve la yuğniy min cu’ın

8- Vücuhün yevmeizin na’ımetün

9- Lisa’yiha radıyetün

10- Fiy cennetin ‘aliyetin

11- La tesme’u fiyha lağıyeten

12- Fiyha ‘aynün cariyetün

13- Fiyha sürürin merfu’atün

14- Ve ekvabün mevdu’atün

15- Ve nemariku masfufetün

16- Ve zerabiyyü mebsusetün

17- Efela yenzurune ilel’ibilli keyfe hulikat

18- Ve ilessemai keyfe rufi’at

19- Ve ilelcibali keyfe nusıbet

20- Ve ilel’ardı keyfe sutihat

21- Fezekkir innema ente müzekkirün

22- Leste’aleyhim bimusaytırin

23- İlla men tevella ve kefere

24- Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere

25- İnne ileyna iyabehüm

26- Sümme inne ‘aleyna hısabehüm.

Gaşiye Suresi Türkçe Anlamı

1- Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?

2- O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.

3- Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.

4- Kızgın ateşe girerler.

5- Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

6- Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.

Dilek Duası Okunuşu, Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı : Dileklerin Kabul Olması İçin Okunabilecek Dualar Nelerdir? Dilek Duası Okunuşu, Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı : Dileklerin Kabul Olması İçin Okunabilecek Dualar Nelerdir?

7- O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.

8- O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.

9- Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.

10- Yüksek bir cennettedirler.

11- Orada hiçbir boş söz işitmezler.

12- Orada akan bir pınar vardır.

13,14,15,16- Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır.

17,18,19,20- Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?

21- Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın.

22- Onlara egemen bir zorba değilsin.

23- Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,

24- Allah onu en büyük azapla cezalandırır.

25- Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir.

26- Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir.

Gaşiye Suresi Arapça Yazılışı

Gaşiye Suresi Dinle

Gaşiye Suresi Konusu

Gaşiye Suresi, Kur'ân-ı Kerîm'in seksen sekizinci suresidir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. İçeriğinde çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Cehenneme gidecek olan kişiler ve cennete gidecek olan kişilerin durumları tasvir edilmiştir. Allah'ın varlığına dair deliller sunulmuş ve tebliğ yöntemi öğretilmektedir.

Gaşiye Suresi  Faziletleri

Hz. Peygamber'in cuma ve bayram namazlarında Gāşiye sûresini okuduğu rivayet edilmektedir. Zemahşerî ve Beyzâvî gibi bazı müfessirlerin naklettiği, "Allah Gāşiye sûresini okuyanın âhiret hesabını kolaylaştırır" meâlindeki hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir.

Kaynak: HABER MERKEZİ