Kazım Kurt, esnaf ziyaretlerine devam ediyor Kazım Kurt, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

KESK adına açıklama yapan KESK dönem sözcüsü ve ESM temsilcisi Doğukan Aktürk KESK bugün 28 yaşına bastı. Kutlu olsun! " ifadelerini kullandı. Aktürk," Kuruluşumuzun 28. yılında Geçmişten Geleceğe Uzanan Emek, Demokrasi ve Barış Mücadelemizi
Kararlılıkla Sürdürüyoruz! İnsanca bir yaşam için başlattığımız emek, demokrasi, özgürlük, barış ve eşitlik yürüyüşümüz önümüze konulan engelleri aşarak devam ediyor. Kamu emekçileri mücadele tarihinin yapı taşı, hak verilmez mücadele ile alınır ilkesinin öznesi konfederasyonumuz KESK bugün 28 yaşına bastı. 28. Yılımız Kutlu Olsun!" dedi.

" KESK ULU ÇINARIN TARİHİDİR"
" KESK’in tarihi elbette ki kuruluşundan bugüne geçen 27 yıldan ibaret değildir" diyen Aktürk, "KESK’in tarihi; kökleri emeğin yüzlerce yıllık birikimine, dalları Encümen-i Muallim ’den TÖS’e TÖB-DER’e, TÜM-DER’e, TÜS-DER’e uzanan asırlık ulu çınarın tarihidir. KESK sadece sendikaların bir araya gelmesinden oluşmuş bir çatı örgütü, bir konfederasyon değildir. KESK en ücra köşesine kadar uzanan 11 kolu ile bu ülkenin insanlarının, emekçilerinin insanca bir yaşam mücadelesinin adıdır. KESK, demokratik, laik, bilimsel ve anadilinde eğitim mücadelesinin adı, karanlığı güneşi ile aydınlatan EĞİTİM SEN’dir. KESK, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sağlıkta dönüşüm ve güvencesizliğe karşı yükselen SES’idir. KESK, Türkiye kamu emekçileri tarihine ilk toplu sözleşmeyi armağan eden, yerel yönetim emekçilerinin evrensel mücadele örgütü TÜM BEL SEN’dir. KESK, vergi dairelerinde, adliyelerin koridorlarında, performansa ve angaryaya karşı sürdürülen mücadelenin sigortası BES’tir. KESK, kültüre, sanata düşman karanlıkların sahiplerine karşı mücadele eden emekçilerin Kültür ve Sanat elçisi KÜLTÜR SANAT SEN’dir. KESK, “Madenler Halkındır Satılamaz, Elektriğe Dokunma Şalter Atar” diyenlerin enerji kaynağı ESM’dir. KESK, yaşanabilir bir doğa mücadelesinin öncüsü, emekçilerin “geleceği gözetleme kulesi” TARIM ORKAM SEN’dir. KESK, gelecek güzel günlerin haberini sırtındaki posta çuvalında taşıyan, yalana karşı kamu hizmeti yayıncılığı mücadelesinin öznesi HABER SEN’dir. KESK, yolu özelleştirmeye karşı mücadeleden geçenler arasında köprü kuran YAPI YOL SEN’dir. KESK, mücadelesini demir ağlarla ören, karanlığı yaran tren düdüğü ile her grevimizin ilk habercisi BTS’dir. KESK, biz halkına, emekçisine zulmedenle değil, haklı olanla, ezilenle aynı inancı paylaşıyoruz diyenlerin sendikası DİVES’tir" ifadelerine yer verdi.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"
Aktürk açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Bu ülkenin emeği ile geçinen tüm kesimlerinin önünde her zaman zorlu süreçler, çetin mücadeleler olmuştur. Bugün de kelimenin tam anlamı ile bir zulüm döneminden geçiyoruz.Ülkemizin adım adım içine itildiği ekonomik, siyasal, toplumsal bunalım gittikçe derinleşiyor. İktidarda olanlar “asgari ücretliler ülkesine” çevirdikleri ülkede emeğe daha fazla yoksulluktan, güvencesizlikten, geleceksizlikten başka bir şey vaat etmiyor. Orta Vadeli Programından Kalkınma Planına, Bütçesinden torba yasalarına kadar uzanan saldırı dalgası ile bir avuç mutlu azınlığın dışında kalan herkese, hepimize rol ucuz emek cennetinin katıksız köleleri olma rolü biçiliyor. Sağlam hiçbir çarkı kalmayan bu bozuk düzenin enkazı işçisinden kamu emekçisine, asgari ücretlisinden emeklisine, çiftçisinden küçük esnafına halkın %99’una yıkılmak isteniyor. Bizler her geçen gün yoksullaşırken %1’lik azınlığın zenginliği büyüyor. Dolayısıyla 28. Yaşımıza girdiğimiz bugün bizim için sadece bir kutlama günü değil, mücadeleyi yükseltme kararlılığımızı haykırdığımız, azmimizi bilediğimiz, umudumuza sımsıkı sarıldığımız gündür!
KESK olarak en başından bugüne “Hak verilmez, mücadele ile alınır” ilkesinden taviz vermeden yol aldık. Bundan sonra da rüzgâr gücüyle değil rüzgâra karşı durarak yükselttiğimiz mücadele bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz.
Biz, bu ülkenin emekçilerinin hak ettikleri, özlemini yaşadıkları bir ülkeye ve dünyaya kavuşacaklarına olan inancımızı hep koruduk. Bugün de yürekten inanıyoruz ki:  Er ya da geç: Emek kazanacak, İnsanca Yaşam Mücadelemiz kazanacak. Demokrasi kazanacak, Barış ve kardeşlik kazanacak,
İnsanca Bir Yaşam Mücadelesi Kazanacak, BİZ KAZANACAĞIZ!
BİRLİKTE KAZANACAĞIZ!
Yaşasın Emek, Demokrasi ve Barış Mücadelemiz! Yaşasın Sendikal Mücadelemiz!
YAŞASIN KESK!"

Kaynak: SÜMEYRA BALCI