Mehir kavramıyla hayatımızda en az birkaç defa karşılaşmışızdır. Özellikle yeni evlenen çiftler tarafından merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki İslam dininde önemli bir yere sahip olan Mehir nedir ve mehir nasıl ne kadar verilir? Bu ve buna benzer soruların detayları haberimizde...

Mehir nedir, ne anlama gelir?

"Mehir", İslam hukukunda, evlilik sırasında erkeğin, kadına nikah öncesi ya da nikah sonrasında belirli bir maddi değerde bir mal veya para ödemesidir. Bu ödeme, evlilik sırasında kadının maddi olarak korunmasını ve güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Mehir, kadının kendi malıdır ve kadın tarafından talep edilebilir. İslam dininde mehir ödemesi yapmak zorunlu kabul edilir.

Mehir ne kadar verilir?

Mehir miktarı, İslam hukukunda belirli bir standart üzerinden değil, taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Taraflar, mehir miktarını nikah akdi sırasında belirlerler. Mehir miktarı, genellikle erkeğin maddi durumuna, kadının statüsüne, bölgenin gelenek ve göreneklerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak, mehirin makul bir miktar olması, İslam hukukunda önemlidir. Mehir, kadının maddi olarak güvence altına alınması için verildiği için, kadının yaşam standardını koruyacak bir miktar olması tavsiye edilir.

Mehir ne zaman verilir?

Mehir, İslam hukukunda evlilik sırasında veya nikah sonrasında ödenir. Nikah öncesi mehir, kadının evlenme teklifi kabul etmesi ve nikah akdinin gerçekleşmesi şartıyla ödenir. Nikah sonrası mehir ise, nikah akdinin tamamlanmasından sonra kadına ödenir. Mehirin ne zaman ödeneceği, nikah akdinde belirtilir ve taraflar arasında anlaşmaya bağlıdır. Ödeme, peşin olarak yapılabileceği gibi, nikah sonrasında belirli bir tarihte veya taksitler halinde de gerçekleştirilebilir.

Mehir çeşitleri nelerdir?

Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir aday adayları belli oldu Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir aday adayları belli oldu

İslam hukukunda mehir, üç farklı şekilde ödenebilir:

  • Müeccel mehir: Peşin olarak ödenen mehir türüdür. Nikah akdi sırasında belirlenir ve evlilik sırasında kadına ödenir.
  • Mühellef mehir: Mehirin taksitler halinde ödenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Nikah akdi sırasında belirlenen mehir miktarı, belirli aralıklarla ödenir. Ödeme tarihleri de nikah akdi sırasında belirlenir.
  • Muvakkat mehir: Belirli bir süre için ödenecek olan mehirdir. Örneğin, kadının dul kalması veya boşanması halinde belirli bir süre için kendisine ödenecek mehirdir. Bu süre, nikah akdi sırasında belirlenir.

Kadın hangi durumlarda mehir alamaz?

Nikâh akdi yapıldıktan sonra eşler arasında cinsel birleşme veya sahih halvet (cinsel ilişkide bulunmalarına herhangi bir engel olmayan bir ortamda başbaşa kalmaları) gerçekleşirse, erkek, kadına mehrinin tamamını vermekle yükümlüdür (İbnü’l-Hümâm, Feth, III, 311).

Evlenme akdi sahih olur, fakat ilişki veya sahih halvetten önce kadının sebep olmasıyla ayrılık vaki olur veya kadın mehri karşılığında eşinden ayrılma yoluna giderse (muhâlaa) mehir hakkı düşer (İbn Kudâme, el-Muğnî, X, 62-63; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, III, 309; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, I, 334).