Nebe Suresi'nin okunuşu, her Müslüman için önemli dini bilgiler arasında yer almaktadır. Halk arasında da Amme Suresi olarakta geçer. Bu sure, Mekke döneminde nazil olmuş olup, içerdiği mesajlarla kişilere çeşitli konularda önemli bilgiler iletmektedir. Özellikle, Nebe Suresi'nin 33. ayeti, müjde niteliğindeki bu önemli mesajlar arasında öne çıkar. Surenin verdiği mesajları tam olarak anlayabilmek için Nebe Suresi Okunuşu  da incelenmelidir. Bu bakımdan Nebe Suresi Okunuşu- Arapça yazılışı, Amme Suresi meali ve tefsiri hakkında tüm detayları araştırarak haberimizin devamında paylaştık.

Nebe (Amme) Suresi Ne Demek?

Nebe Suresi, adını ikinci âyette geçen 'enNebe’' kelimesinden almıştır. Nebe, haber demektir.

Nebe Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).

2. Anin nebeil azîm(azîmi).

3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).

4. Kellâ se ya'lemûn(ya'lemûne).

5. Summe kellâ se ya'lemûn(ya'lemûne).

6. E lem nec'alil arda mihâdâ(mihâden).

7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).

8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).

9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).

10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).

11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).

12. Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ(şidâden).

13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).

14. Ve enzelnâ minel mu'sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).

15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).

16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).

17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).

18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te'tûne efvâcâ(efvâcen).

19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).

20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).

21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).

22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).

23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).

24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).

25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).

26. Cezâen vifâkâ(vifâkan).

27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).

28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).

29. Ve kulle şey'in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).

30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).

31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).

32. Hadâika ve a'nâbâ(a'nâben).

33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).

34. Ve ke'sen dihâkâ(dihâkan).

35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).

36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).

37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).

38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).

39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).

40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer'u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

Nebe Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

1. Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?

2. O büyük haberi mi?

3. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

4. Hayır; yakında bileceklerdir.

5. Yine hayır; yakında bileceklerdir.

6. Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?

7. Dağları da birer kazık?

8. Sizi çift çift yarattık.

9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

10. Geceyi bir örtü yaptık.

11. Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.

12. Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.

13. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.

14. Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan 'bardaktan boşanırcasına su' indirdik.

15. Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.

16. Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.

17. Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

18. Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.

19. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.

20. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.

21. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

22. Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.

23. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.

24. Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.

25. Kaynar sudan ve irinden başka.

26. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,

27. Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.

28. Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.

29. Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır.

30. Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız;

31. Gerçek şu ki, muttakiler için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır.

32. Nice bahçeler ve üzüm bağları.

33. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

34. Dopdolu kadehler.

35. İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan.

36. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).

37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O'na hitap etmeye güç yetiremezler.

38. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.

39. İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.

40. Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: "Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim" diyecek.

Mearic Suresi Okunuşu-Mearic Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları (Diyanet Meali & Dinle) Mearic Suresi Okunuşu-Mearic Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları (Diyanet Meali & Dinle)

Nebe Suresi dinle

 

Nebe Suresi Konusu

Surede ağırlıklı olarak Allah’ın insanlığa çeşitli lütufları, kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükafat konuları ele alınmış, Allah’ın varlık ve kudretini gösteren deliller ile melekler konusuna da yer verilmiştir.

Nebe Suresi Tesfiri

Nebe’ “önemli haber” demektir. Burada ise “kıyamet haberi” anlamında kullanılmıştır. Kıyamet gününde evrendeki mevcut kozmik düzenin bozulması, Allah’tan başka var olan her şeyin yok olması, öldükten sonra yeniden dirilme, hesaba çekilme vb. önemli olaylar meydana geleceği için onunla ilgili bilgilere “büyük haber” denilmiştir. “Haberden maksat kıyamet olayları değil onu bildiren Kur’an’dır veya Hz. Muhammed’in peygamberliğidir” diyenler de vardır (Ateş, X, 286; krş. Sad 38/67). Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber müşriklere Allah’ın birliğinden ve öldükten sonra dirilmenin gerçekleşeceğinden bahsedip de onlara Kur’an ayetlerini okuyunca, “Muhammed ne getirdi? Neler anlatıyor?” diye birbirlerine sormaya başlamışlar, bunun üzerine açıklanan ayetler inmiştir (Şevkani, V, 419-420).

Nebe Suresi Kaç Ayet, Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

Nebe Suresi 40 ayetten oluşmaktadır. Nebe Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 581. Sayfada başlayıp 582. Sayfada biter ve 30. Cüzde yer alır.

Nebe Suresi Abdestsiz Okunur Mu?


Vakıa Suresi'nin 79. ayetinde, "Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez." ifadesiyle belirtilmiştir ki, bu nedenle cünüp olan ya da abdestsiz olan bir kişi, Kur'an-ı Kerim'e el sürmemeli ve herhangi bir ayeti okuyamamalıdır.

Özetle, abdestsiz bir kişi, Kur'an-ı Kerim'e el sürmeden ezberlediği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu durum caizdir; ancak abdestsiz bir kişi, Kur'an'a dokunarak Nebe Suresi'ni okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen bir kimse, bunları dua niyetiyle okursa bu durum caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayetin izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157) Aynı şekilde, başörtüsüz bir şekilde de Nebe Suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygı göstermek adına başörtülü olmak tavsiye edilmektedir.

Nebe Suresi Adetliyken Okunur Mu?

Nebe suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

Editör: Tuğçe Kaş