SANTRAL KURMA ŞARTI
Alpu ve Tepebaşı kömür sahalarının santral kurma şartıyla ve işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmesi ihalesine ön yeterlilik için son başvuru tarihi 26 Ocak 2018 olarak açıklandı. İdare, ön yeterlilik için son başvuru tarihini beklemeden önceden erteleyebilecek.

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ
Sahalar, 1080 MW'lik santral kurma şartıyla, birim başına en düşük elektrik satış fiyatını veren istekliye devredilecek. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Ancak Ortak Girişim Grubu'nun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması isteniyor.

YILDA 2 MİLYON TON ATIK
İhalenin geçici teminatı 25 milyon TL olarak belirlendi. Alpu Termik Santralinde ana yakıt olarak yılda yaklaşık 6.316.812 ton yerli kömür tüketilecek. Termik santral işletmeye geçtiğinde yılda 1.600.000 ton taban külü ve uçucu kül ile 350.000 ton alçıtaşı olmak üzere toplam 1.950.000 ton atık oluşacak.

Eskişehir adeta nefesini tutmuş Alpu'da yapılacak termik santral konusuna kilitlenmiş durumda. Bir grup termik santrale karşı çıkarken özellikle hükümete yakın grup ise termik santral karşı çıkanları eleştiriyor. Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş dışında henüz kimse termik santrali savunmasa da en azından eleştirenleri eleştirerek durdukları yeri belli ediyorlar.
Bu tablo bir kenarda dursun, ama henüz Alpu'da yapılacak termik santral hakkında net bir bilgiye de sahip değil. Termik santralin kapasitesi nedir? Nasıl çalışacak? Ne kadar kömür yakacak? Ne kadar atık çıkaracak? Bu atıklar ne olacak? Ve belki de en önemlisi termik santral süreci ile ilgili son durum ne? Bu çalışmada tüm bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız.
Yaptığım araştırmalar sonucunda Enerji Günlüğü'nden Sabiha Kötek ve Dünya Gazetesinden Mehmet Kara'nın ortaya koyduğu veriler merak edilen soruların cevaplarını veriyor. Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Eskişehir Alpu-Tepebaşı kömür sahaları da bu kapsamda özelleştiriliyor. Sahalar, 1080 MW'lik santral kurma şartıyla, birim başına en düşük elektrik satış fiyatını veren istekliye devredilecek.
Eskişehir Alpu ve Tepebaşı kömür sahalarının santral kurma şartıyla ve işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmesi ihalesine ön yeterlilik için son başvuru tarihi 26 Ocak 2018 olarak belirlendi. İdare, ön yeterlilik için son başvuru tarihini erteleyebilecek. Ancak bunu, son başvuru tarihi gelmeden önceden duyuracak.

TOPLAM KURULU GÜÇ 1080 MW OLACAK
EÜAŞ, Eskişehir'de toplam kurulu gücü 1080 MW olan kömür yakıtlı Alpu Termik Santrali kurup işletmeyi planlıyor. Elektrik Üretim A.Ş. Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi sınırlarında tesis edilmesi ve işletilmesi planlanan Alpu Termik Santrali, B Sektörü Yeraltı Maden İşletmesi ve Kül Düzenli Depolama Tesisi Projesi'ni hayata geçirmeyi planlıyor.

YILDA YAKLAŞIK 6,3 MİLYON TON KÖMÜR TÜKETECEK
Toplam kurulu gücü 3x360 MWe, ısıl gücü ise 900x3 MWt olarak planlanan Alpu Termik Enerji Santralinde ana yakıt olarak yılda yaklaşık 6.316.812 ton yerli kömür (linyit) tüketilecek. 1,8 milyar dolar bedelli proje kapsamında 1.125 hektarlık üretim alanının yaklaşık 116,8 hektarlık kısmında santral sahası, yaklaşık 30 hektarlık kısmında ise kömür stok sahası tesis edilmesi ve işletilmesi planlanıyor.

YILDA YAKLAŞIK 2 MİLYON TON ATIK OLUŞACAK
Termik Santral işletmeye geçtiğinde yılda 1.600.000 ton taban külü ve uçucu kül ile 350.000 ton alçıtaşı olmak üzere toplam 1.950.000 ton atık oluşacak. Santrale sadece 1.787 hektarlık alan kaplayan B sektör sahasından kömür sağlanacak. B sektör sahasında belirlenen A3/4 ve C damarlarının tam mekanize bir sistemle üretilmesi durumunda toplam kaynağın %52' si oranında değere karşılık gelen 296 milyon tonluk bir tüvenan rezervi hesaplandı.

EN YAKIN YERLEŞİM YERİ YAKLAŞIK 2 KM
Tepebaşı İlçe sınırları dahilinde yer alan Termik Santral Sahası, Eskişehir İl Merkezi'ne kuş uçuşu yaklaşık 32 km mesafede, Tepebaşı İlçe Merkezi'ne ise kuş uçuşu yaklaşık 25 km mesafede yer alıyor. Santral sahasına en yakın yerleşim merkezleri ise kuş uçuşu yaklaşık 1.810 m mesafede Beyazaltın Mahallesi, yaklaşık 3.180 m mesafede Kozlubel Mahallesi ve yaklaşık 5.450 m mesafede Gündüzler Mahallesi'dir. Santral sahasına en yakın konut ise santral sahasının en yakın sınır noktasının kuzey batı istikametinde ve kuş uçuşu yaklaşık 1.450 m mesafede Beyazaltın Mahallesi dahilinde bulunuyor.
Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 1500 kişi, işletme aşamasında ise toplam yaklaşık 2500 kişinin çalışması planlanıyor.

PROJE İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER SUNULABİLECEK
Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci başlayan Alpu Termik Santral projesinde bu süreç tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilecek.

EN DÜŞÜK ELEKTRİK SATIŞ FİYATINI VEREN KAZANACAK
Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Eskişehir Alpu-Tepebaşı kömür sahaları özelleştiriliyor. Sahalar, 1080 MW'lik santral kurma şartıyla, birim başına en düşük elektrik satış fiyatını veren istekliye devredilecek. Elektrik üretiminde yerli kömürün payını arttırmaya yönelik çalışmalar hız kazandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Eskişehir'in Alpu ve Tepebaşı ilçelerindeki Elektrik Üretim AŞ'ye ait kömür sahalarını özel sektöre devretmek üzere ihaleye çıktı. Söz konusu Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanı, sahalardaki kömür rezervine dayalı olarak çalışacak elektrik üretim santrali kurma şartıyla, işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilecek.

EN UCUZ ELEKTRİĞİ TAAHHÜT EDEN KAZANACAK
Pazarlık usulü uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecek ihaleye katılacak istekliler, söz konusu sahaya kurulacak santralde üretilecek elektrik enerjisini EÜAŞ'a en düşük fiyatla satma taahhüdüyle yarışacak. Pazarlık usulü, başlangıç satış fiyatından eksiltme yapılmak suretiyle uygulanacak ve ihale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık eksiltme suretiyle sonuçlandırılabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 26 OCAK 2018
Eskişehir Alpu ve Tepebaşı kömür sahalarının santral kurma şartıyla ve işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmesi ihalesine ön yeterlilik için son başvuru tarihi 26 Ocak 2018 olarak belirlendi. İdare, ön yeterlilik için son başvuru tarihini erteleyebilecek. Ancak bunu, son başvuru tarihi gelmeden önceden duyuracak.

KATILIM İÇİN TÜZEL KİŞİ ŞART
İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilecek. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi'nin imzalanması, ihale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı'nın satın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması şart. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli. Ancak Ortak Girişim Grubu'nun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması isteniyor.

GEÇİCİ TEMİNAT 25 MİLYON TL
Eskişehir Alpu Tepebaşı Kömür Sahası işletme hakkı devri ihalesinin geçici teminatı 25 milyon TL olarak belirlendi. Bu tutarın, ön yeterlilik ve teklif başvurusunda bulunacak istekliler tarafından ilgili banka hesabına yatırılması gerekiyor. İhalesi İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli ise 25 bin TL. Şartname ve tanıtım dokümanı bedeli hiç bir surette, iadeye konu edilmeyecek. Yabancı kişiler ile Türkiye'de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin ihaleye katılarak İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini ve ESA'yı imzalamaları; Yabancı Yatırımlar Mevzuatı, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 6446 sayılı Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olacak. Bu kişiler, bu durumun mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlü.

TAHMİNİ YATIRIM TUTARI 1.8 MİLYAR DOLAR
Özelleştirmeye konu Alpu ve Tepebaşı kömür sahalarında üretilecek kömürle çalışacak santral yatırımının ayrıntıları da belli oldu. Enerji Günlüğü'nün haberine göre, Tepebaşı ilçe sınırları içinde kurulup işletilmesi planlanan Alpu Termik Santrali'nin yanı sıra B Sektörü Yeraltı Maden İşletmesi ve Kül Düzenli Depolama Tesisi de kurulacak. EÜAŞ'ın geliştirdiği projeye göre yaklaşık 1.8 milyar dolar bedelli proje kapsamında 1.125 hektarlık üretim alanının yaklaşık 116,8 hektarlık kısmında santral sahası, yaklaşık 30 hektarlık kısmında ise kömür stok sahası tesis edilmesi ve işletilmesi planlanıyor. Toplam kurulu gücü 3 X 360 MWe, ısıl gücü ise 900 X 3 MWt olarak öngörülen Alpu Termik Enerji Santrali'nde ana yakıt olarak yılda yaklaşık 6.3 milyon ton yerli kömür (linyit) yakılacak. Santral işletmeye geçtiğinde yılda 1.6 milyon ton taban külü ve uçucu kül ile 350 bin ton alçıtaşı olmak üzere toplam 1 milyon 950 bin ton atık oluşacak. Santrale sadece 1.787 hektarlık alan kaplayan B sektör sahasından kömür sağlanacak. B sektör sahasında belirlenen A3/4 ve C damarlarının tam mekanize bir sistemle üretilmesi durumunda toplam kaynağın yüzde 52'si oranında değere karşılık gelen 296 milyon tonluk bir tüvenan rezervi hesaplandı.