Tövbe, Allah'a yönelme, pişmanlık ve nedamet duyguları içinde işlenen günahlardan vazgeçme eylemidir. Tövbe, samimi bir şekilde Allah'a yönelip O'ndan bağışlanma dilemek anlamına gelir. Bu dualar, tövbe kapısının her daim açık olduğunu ve Allah'ın merhametinin geniş olduğunu hatırlatır.  Özellikle Kadir Gecesi'ni dua ve tesbihlerle idrak edecek olan binlerce Müslüman için Tevbe ve İstiğfar Duasının anlamı, okunuşu, Türkçe tefsiri haberimizin detaylarında...

Tevbe İstiğfar Duası Arapça Okunuşu

Estağfirullah, Estağfirullah,

Salat-ı Tefriciye Duası Arapça- Salat-ı Nariye Türkçe Okunuşu: 4444 Salatı Tefriciye Duası Nasıl Yapılır? Salat-ı Tefriciye Duası Arapça- Salat-ı Nariye Türkçe Okunuşu: 4444 Salatı Tefriciye Duası Nasıl Yapılır?

Estağfirullahe'l-azim el-kerim.

Ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h.

Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim.

Tevbe İstiğfar Duası Türkçe Anlamı

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

Tevbe İstiğfar Duası Arapça Yazılışı

Tevbe İstiğfar Dinle

Nasıl Tövbe Edilir?

İslam âlimleri bu ve benzeri âyetlerle hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tövbenin makbul olabilmesi için; işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek, eğer işlenen günah kul haklarıyla ilgili ise, bu durumda, hak sahibi ile helalleşmek, Allah’tan af dilemek gerekir. Kul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı, sahibine veya varislerine iade etmekle ya da affını istemekle olur. İşte tövbenin kabul olması için gerekli şartlar:

  1. Günahı Terk Etmek: İşlenen günahı terk etmek, tövbenin ilk adımıdır. Kişi, günah işlediği davranışlardan vazgeçmeli ve bir daha tekrarlamamaya karar vermelidir.

  2. Pişmanlık Duymak: Günah işlendiğine içtenlikle pişmanlık duymak, tövbenin temel şartlarındandır. Samimi bir pişmanlık, kişinin Allah'a yönelik samimiyetini gösterir.

  3. Günahı Bir Daha İşlememeye Azmetmek ve Söz Vermek: Kişi, günah işlememeye kararlı olmalı ve Allah'a verdiği sözü tutmalıdır. Azimli bir şekilde aynı günahı tekrarlamamaya karar vermek, tövbenin bir parçasıdır.

  4. Kul Hakları ile İlgili İse Helalleşmek: Eğer işlenen günah, başkalarının haklarına dokunuyorsa, bu durumda hak sahibiyle helalleşmek gerekir. Kişi, mağdur ettiği kişiden af dilemeli veya varislerine iade etmeli, haklarını teslim etmelidir.

  5. Allah'tan Af Dilemek: Tövbe, en önemli olarak Allah'tan af dilemekle tamamlanır. Kişi, samimi bir şekilde Allah'a yönelmeli

Peygamber Efendimizin Tevbe Duası

Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)

Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

Tövbe Namazı Nasıl Kılınır?

Tövbe namazı, bir kişinin işlediği günahlardan dolayı pişmanlık duyarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesi amacıyla kılınan bir nafile namaz türüdür. Tövbe namazı için öncelikle abdest alınır, ardından iki rekat namaz kılınır. Namazın ardından, işlenen günahlardan dolayı samimi bir şekilde pişmanlık duyulur ve Allah'tan tövbe ve istiğfar dilenir.

Editör: Tuğçe Kaş