Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen Uluslararası Kalite Güvence ve Akreditasyon Konferansı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kütahya’da Hüsn-i Hat Besmele Sergisi Kütahya’da Hüsn-i Hat Besmele Sergisi

“Yükseköğretimde Kalitenin İyileştirilmesi” ana teması çerçevesinde yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, deneyimleri ve farklı bakış açılarını bir araya getirmeyi amaçlayan konferans kapsamında “Kalite Güvencesi Uygulamaları ve Sorunları”, “Kalite Güvencesinin Etkileri”, “Kalite Güvencesinde İyi Uygulama Örnekleri” ve “Kalite Güvencesinin Geleceği” ana başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.

Konferansa, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) temsilen Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, Rektör Danışmanı ve Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Osman Özen, Arş. Gör. Çağla Özçelik ve Ebru Yeni katılım sağladı.

Kaynak: iha