Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Oda Başkanı Erdinç Yuva, değişen yaşam koşulları, kalabalık şehirler, insan atıklarının fazlalaşması, hayvan seven ve sevmeyen tarafların tepkilerine göre tavır alınması sebebiyle sorunların çözümleri hakkında gerçekçi adımlar atılamadığını dile getirdi. Yuva, “Tam da yerel yönetimler seçiminin tamamlanmasından birkaç gün sonrasına denk gelen Dünya Sokak Hayvanları Günü, sahipsiz hayvan popülasyon sorununu ortaya koymak için çok uygun bir gün olmuştur. Çünkü artık çok iyi bilindiği gibi 2004 yılında yayınlanan 5199 sayılı kanunla sahipsiz hayvanlar konusundaki uygulamaların sorumluluğu yerel yönetimlere ve il özel idarelerine verilmiştir. Ancak yasanın çıktığı tarihten bu yana, bazen belediye başkanlarının tutumu, bazen bütçe yetersizliği ve bazen de farklı sebepler nedeniyle yerel yönetimler görevlerini tam olarak yerine getirmemiştir” ifadelerini kullandı.

KAMU SPOTLARI HAZIRLANMALI

Eskişehir'de rota Entok! Eskişehir'de rota Entok!

Sorunların çözümü konusunda yapılması gerekenleri anlatan Yuva, “Bakımevi ve barınak tanımları kanunda ayrıntılı olarak belirtilmeli, standartları belirlenmeli, çevre yaban hayatı, insan ve hayvan sağlığı gözetilerek inşa edilmelidirler. Sahipsiz hayvan bakımevleri/barınaklar, acil hayvan nakil araçları, hayvan toplama aracı, hayvanların yakalanma şekli, insan ve hayvan refahı ve sağlığına, iş sağlığı ve güvenliğine uygun standartlarda olmalıdır ve yönetmeliklerde ayrıntılı bir biçimde belirtilmelidir, Bakımevlerinde sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, hasta ve yaralıların tedavi edilmesi, beslenmesi, sahiplendirilmesi ve sahiplendirilemeyenlerin alındıkları yere geri bırakılması işlemleri aksatılmadan yapılmalıdır. Belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü, kurulması zorunlu müdürlükler içerisinde yer almalıdır. Yeterince veteriner hekim istihdam edilirken, aynı zamanda hayvan sağlığı yardımcı personeli de istihdam edilmeli, diğer personelin de özel eğitimli olmasına dikkat edilmelidir. Büyükşehirlerde mutlaka Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı kurulmalıdır. Tüm ülke çapında acilen kısırlaştırma seferberliği yapılmalı, toplumu bilgilendirmek için kamu spotları hazırlanmalıdır” dedi.

Editör: Tuğçe Kaş