Raporda Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerine ait değerlendirmeler yer alırken Yönetici Özeti'nde bölge planının amacı bölgesel kalkınmaya hizmet eden tüm çalışmaları yönlendirip bölgesel gelişmeyi koordine etmek olarak açıklandı.
Raporda TR41 Bölgesini oluşturan Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesi 'ülke ortalamasından daha yüksek okuryazarlık ve okullaşma oranları, güçlü özel eğitim altyapısı ve son olarak bölgedeki 6 yükseköğrenim kurumuyla artarak gelişen yükseköğretim altyapısı ile eğitim açısından çeşitli yeterliliklere ve potansiyellere sahip bir bölge olarak tanımlanabilir' olarak tanımlandı.

Değerlendirmede Eskişehir'in üstün olduğu alanlar gösterildi.
Buna göre,
1. Eskişehir bütün kategorilerde ortalamanın üzerinde bir insan kaynağına sahip.
2. Seramik, havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya, makine-metal, madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde kümelenme girişimleri ve potansiyeli yüksek.
3. Kuru soğan, kiraz, elma ve üzüm üretimi yoğun.
4. Sulama kooperatifleri ağırlıkta.
5. Koyun sütü üretimi ön planda.
6. Mahmudiye Pansiyon Haraları Türk atçılığı adına önemli işletme.