HAMİLELİK ÖNCESİ MUAYENE İLE RİSKLERİ AZALTIN HAMİLELİK ÖNCESİ MUAYENE İLE RİSKLERİ AZALTIN
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden;657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız