Baki Dündar, Memleket Partisi İl Başkanlığı'ndan ve parti üyeliğinden istifa etti. İstifasının Gaye Usluer'in istifası ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirten Dündar, parti üyeliği dahil olmak üzere tüm görevlere kendi özgür iradesiyle geldiğini ifade etti. Tüzük değişikliğini doğru bir karar olmadığını düşündüğünü söyleyen Dündar, 'Parti içi demokrasiden uzaklaşılmış, kurumsal yönetim yerine Genel Başkanlık endeksli yönetim tarzı yerleştirilmiştir' diye konuştu.

PARTİNİN HEDEFLERİ KÜÇÜLDÜ
Dündar konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 'İstifa kararı almamdaki sebeplerin başında; Memleket Partisi'nin 'hareket' olarak başladığı günden bugüne gelindiğinde ilk günlerdeki heyecanın, isteğin ve azmin parti örgütlerinde kalmadığı kanaatimin oluşması gelmektedir. Sayın Genel Başkanı Cumhurbaşkanı yapmak, Partinin tek başına seçimlere girmesi için gereken mücadeleyi vermek, 2023 seçimlerinde parlamentoya milletvekili sokabilmek vb. amaçlardan tamamen uzaklaşmış olduğumuzu, dolayısıyla Parti olarak hedef küçülttüğümüzü düşünmekteyim.Hedefin bu derece küçültülmüş olması; 'geleceğimizi geri almak', 'halk için halkla beraber siyaset yapmak' mücadelemizi de zayıflatmış, halkı, Memleket Partisinin ülke için bir alternatif olduğu inancına yöneltmemizi engellemeye başlamıştır.'